Blogi: Oikeaan aikaan, oikeaan tarpeeseen

Ammatillinen koulutus Virpi Pietiläinen

Toimitusjohtaja, FT Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:stä kirjoittaa Karvin blogissa, että arviointitiedon täytyy olla oikea-aikaista, että se olisi vaikuttavaa. Onnistunut ja oikea-aikainen arviointi tukee opetushallinnon lisäksi koulutuksen järjestäjän pyrkimyksiä toimintansa parantamiseen. Edellytyksenä on, että arviointien ajoitus ja aiheet liittyvät koulutuksen järjestäjän suunnittelemiin kehittämistoimiin. Lue lisää.

Sulje