Laatuleima Oulun yliopistolle – vahvuutena laadunhallinnan johtaminen strategisesti

Korkeakoulutus Touko Apajalahti

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on toteuttanut Oulun yliopiston auditoinnin ja antanut yliopistolle laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 28.2.2018 alkaen. Oulun yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

Laatujärjestelmän keskeinen vahvuus on, että johtoryhmä johtaa laatujärjestelmää strategisesti ja henkilöstö, opiskelijat ja ulkoiset sidosryhmät osallistuvat hyvin sen toteuttamiseen. Yliopisto on myös kehittänyt laatujärjestelmää systemaattisesti.

”Viiteen painopisteeseen keskittyvän yliopiston tutkimusstrategian laatiminen ja tutkimusorganisaation uudistus ovat perustuneet kattavaan tutkimuksen arviointiin, tutkimusryhmien osaamisen selvittämiseen ja sekä globaalien että alueellisten haasteiden huomiointiin” toteaa kansainvälisen auditointiryhmän puheenjohtaja Ellen Hazelkorn.

Auditoinnin perusteella laadunhallintaa tukee hyvä työskentelyilmapiiri, johon kuuluvat korkea yhteistyön ja luottamuksen määrä sekä ammattimainen henkilöstön ja opiskelijoiden tukeminen läpi muutosprosessien.

Auditointiryhmä suosittelee, että yliopisto kiinnittäisi enemmän huomiota laatujärjestelmän kehittämiseksi yhdenmukaisemmaksi organisaation eri yksiköissä ja vertailtavammaksi yliopiston perustehtävien välillä.

”Erityisen tärkeää on varmistaa yliopistoyhteisön suurempi intuitiivinen omistajuus laatuun sen sijaan, että keskityttäisiin entistä enemmän järjestelmän kuvausten ja ohjeistusten kehittämiseen” korostaa auditointiryhmän puheenjohtaja Ellen Hazelkorn.

Myös pedagogisten käytäntöjen kehittämiseen tulisi kiinnittää suurempaa huomiota opiskelijakeskeisemmän opiskelukokemuksen takaamiseksi kaikille opiskelijoille ja opintojen läpäisyyn liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.

Auditointiraportti:

Lisätietoja:

Auditointiryhmän puheenjohtaja Ellen Hazelkorn, ellen.hazelkorn@dit.ie, +353 87 247 2112

Arviointiasiantuntija Touko Apajalahti, Karvi, touko.apajalahti@karvi.fi, +358 29 533 5502

Sulje