Alkanut arviointi: äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset

Suvi Skantz

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi perusopetuksen päättövaiheessa

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteuttaa yhdeksäsluokkalaisten äidinkielen ja kirjallisuuden (suomen/ruotsin kielen ja kirjallisuuden oppimäärien) oppimistulosten arvioinnin. Arviointi kohdistuu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) pohjalta suomen/ruotsin kielen ja kirjallisuuden oppimäärien keskeisiin tavoitteisiin eri sisältöalueilla. Nämä ovat vuorovaikutusosaaminen, lukemisen ja kirjoittamisen (tekstien tulkinnan, tuottamisen ja arvioinnin) taidot sekä kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin sisällöt.  Opetussuunnitelman perusteissa painottuvat kielitietoisuus ja monilukutaito, jotka myös suuntaavat arviointia.

Arvioinnissa kartoitetaan, 1) millaista osaamista yhdeksäsluokkalaiset osoittavat äidinkielen ja kirjallisuuden keskeisissä tavoitteissa ja 2) onko tavoitteiden toteutumisessa alueellisia tai kouluun, sukupuoleen ja oppilasarvioinnin tuloksiin liittyviä eroja ja mistä mahdolliset erot voivat johtua.

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi toteutetaan ensimmäistä kertaa täysin digitaalisena, joten se mahdollistaa sekä tehtävien monipuolistamisen että uudentyyppisen arviointidatan saamisen.

Lisätietoja arvioinnista:

projektipäällikkö Merja Kauppinen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5540

arviointiasiantuntija Jan Hellgren, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5531

Sulje