Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi – seuraa tulosten julkistamista ja paneelia verkossa 14.3.

Esi- ja perusopetus, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus Suvi Skantz

Seuraa tilaisuutta netin välityksellä klo 13 alkaen tämän linkin kautta.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) toimeenpanoa yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa.

1.8.2014 voimaan tulleen lain tavoitteena oli koota opiskeluhuoltoa koskeva lainsäädäntö yhteen lakiin ja selkeyttää säädösten toimivuutta. Lisäksi uudessa laissa korostuvat yhteisöllinen opiskeluhuolto, ennaltaehkäisy, psykologi- ja kuraattoripalveluiden laajentaminen toiselle asteelle sekä opiskeluhuollon suunnitelmallisuus. Hyväksyessään lain eduskunta edellytti, että lain vaikutuksia arvioidaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi arviointitehtävän Karville.

Arviointi tuotti tietoa seuraavista asioista:

  • Millaisia vaikutuksia oppilas- ja opiskelijahuoltolailla on ollut opiskeluhuollon vaikuttavuuteen ja tehostumiseen?
  • Miten oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on vaikuttanut opiskeluhuollon palveluiden saatavuuteen ja henkilöstön riittävyyteen?
  • Millaisia vahvuuksia ja kehittämiskohteita opiskeluhuollossa on?

Arviointikohteina olivat mm. terveyden, hyvinvoinnin, opiskelukyvyn ja osallisuuden edistäminen, ongelmien syntymisen ennaltaehkäisy, varhainen tuki, kouluyhteisön yhteisöllisen toiminnan edistäminen sekä opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus.

Arviointi kohdentui kaikkiin koulutuksen ja opetuksen järjestäjiin sekä otoksella valittuihin esiopetusyksiköihin, perusopetuksen kouluihin ja lukioihin. Arvioinnissa oli mukana opiskeluhuollon ohjausryhmiä, oppilas- tai opiskeluhuoltoryhmiä ja koulutuksen järjestäjiä yhteensä 1200 sekä oppilaita ja opiskelijoita yhteensä 25 600.

Arvioinnin tulosten julkistamis- ja keskustelutilaisuus pidetään keskiviikkona 14.3.2018 klo 12.30–16.00. Tilaisuus järjestetään Finlandia-talon Terassisalissa. Ohjelma alkaa ilmoittautumisella ja kahvitarjoilulla klo 12.30. Varsinainen ohjelma alkaa klo 13.00.

Tilaisuuden ohjelma koostuu tulosten esittelystä, kommenttipuheenvuoroista ja paneelikeskustelusta. Tuloksia esittelevät Tarja Frisk ja Anna-Mari Summanen Karvista. Tuloksia kommentoivat mm. opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen, Opetushallituksen, OAJ:n, Suomen Kuntaliiton, Itä-Suomen aluehallintoviraston sekä ammatillisen koulutuksen ja opiskelijoiden edustajat.

Tilaisuudessa annetaan opiskeluhuollon kehittämisehdotuksia valtakunnallisille opetusviranomaisille ja sosiaali- ja terveysviranomaisille, kunnille sekä koulutuksen järjestäjille.

Tarjoilujen järjestämiseksi osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 5.3.2018 mennessä.

Tilaisuutta voi seurata myös netin välityksellä Karvin Youtube-kanavalla reaaliajassa tai jälkikäteen tallenteena tämän linkin kautta. Videon seuraamiseen ei tarvitse ilmoittautua.

Tervetuloa!

————————-

Lisätietoja arvioinnista ja tilaisuudesta:

arviointiasiantuntija, projektipäällikkö Tarja Frisk, tarja.frisk@karvi.fi, p. 029 533 5504

projektipäällikkö Anna-Mari Summanen, anna-mari.summanen@karvi.fi, p. 029 533 5523

arviointisuunnittelija Johanna Kiesi, johanna.kiesi@karvi.fi, p. 029 533 5545

arviointiasiantuntija Niina Rumpu, niina.rumpu@karvi.fi, p. 029 533 5525

Sulje