Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arviointi – seuraa tulosten julkistamista ja paneelia verkossa 16.3.

Esi- ja perusopetus, Lukiokoulutus Suvi Skantz

Seuraa tilaisuutta netin välityksellä klo 13 alkaen tästä.

Karvi toteutti vuosina 2016–2017 opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arvioinnin perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Arviointi oli osa eduskunnan edellyttämää selvitystä vuonna 2014 toteutettujen lakimuutosten vaikutuksista, ja arvioinnin taustalla olivat vuoden 2014 alusta voimaan tulleet muutokset perusopetuslakiin ja lukiolakiin. Arvioinnin lähtökohtana ja tavoitteena oli selvittää työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön nykytila sekä se, miten niihin liittyvät lakimuutokset olivat toteutuneet perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Arviointi kohdistettiin kaikkiin opetuksen järjestäjiin, otoksena valittuihin kouluihin ja lukioihin (506) sekä näiden opettajiin (2 688), kolmas- ja kahdeksasluokkalaisiin oppilaisiin (13 363) sekä lukion toisen vuosikurssin opiskelijoihin (5 287).

Arvioinnissa etsitään vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Millainen on koulujen ja lukioiden työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön tila sekä millainen toimintakulttuuri, millaiset opetuskäytänteet ja asenteet tukevat, ylläpitävät ja parantavat sitä?
  • Millaisia häiriö- ja ongelmatilanteita kouluissa ja lukioissa esiintyy sekä miten niitä voidaan vähentää ja ennaltaehkäistä?
  • Miten häiriö- ja ongelmatilanteisiin liittyvät säännöt ja suunnitelmat sekä niiden seuranta toimivat kouluissa ja lukioissa?
  • Miten häiriö- ja ongelmatilanteissa käytettävät kurinpito- ja puuttumiskeinot toimivat kouluissa ja lukioissa?
  • Miten vuonna 2014 voimaan tulleet lakimuutokset on otettu käyttöön kouluissa ja lukioissa ja miten ne ovat vaikuttaneet koulujen ja lukioiden työrauhaan ja turvalliseen oppimisympäristöön?

Arvioinnin tulosten julkistamis- ja keskustelutilaisuus pidetään perjantaina 16.3.2018 klo 12.30–16.00. Tilaisuus järjestetään Finlandia-talon Veranda 1-salissa. Ohjelma alkaa ilmoittautumisella ja kahvitarjoilulla klo 12.30. Varsinainen ohjelma alkaa klo 13.00.

Ohjelma koostuu tulosten esittelystä, kommenttipuheenvuoroista ja keskustelusta. Tuloksia esittelee Sami Julin Karvista. Tuloksia kommentoivat mm. opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Opetusalan Ammattijärjestön, Mannerheimin Lastensuojeluliiton sekä koulujen edustajat.

Tarjoilujen järjestämiseksi osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 14.3.2018 mennessä tämän linkin kautta.

Tilaisuutta voi seurata myös netin välityksellä Karvin Youtube-kanavalla reaaliajassa tai jälkikäteen tallenteena. Videon seuraamiseen ei tarvitse ilmoittautua.

Tervetuloa!

Lisätietoja arvioinnista ja tilaisuudesta:

arviointiasiantuntija, projektipäällikkö Sami Julin, sami.julin@karvi.fi, p. 029 533 5533, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Sulje