Yrkeshögskolan Arcada sai laatuleiman – vahvuutena opiskelijoita osallistava laatukulttuuri

Mirella Nordblad

Yrkeshögskolan Arcada sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamassa kansainvälisessä auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 22.3.2018 alkaen. Arcadan laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmän mukaan yhtenäinen ja hyvin juurtunut laatukulttuuri luo hyvän pohjan toiminnan laadun kehittämiselle Arcadassa. Yksilön vastuuta korostetaan voimakkaasti ja laatua kehitetään mahdollisimman lähellä toimintaa ja opiskelijoita.

– Korkeakoululla on luovia ja systemaattisia tapoja kerätä opiskelijapalautetta. Opiskelijoiden ja myös ulkoisten sidosryhmien palaute vaikuttavat vahvasti toiminnan kehittämiseen, sanoo auditointiryhmän puheenjohtaja Ingegerd Palmér.

Arcada on tehnyt päämäärätietoisesti töitä edistääkseen opiskelijoiden valmistumista. Korkeakoulu saa auditointiryhmältä kiitosta niistä tavoista, joilla se seuraa opiskelijoiden opintosuorituksia ja tarjoaa tukea opiskelijoille.

Arcada on huomioinut kehittämistyössä vuonna 2011 toteutetun edellisen auditoinnin useat suositukset. Muun muassa tutkimus-, kehitys- ja innovointitoiminnan ohjausta, tiedotusta, tukipalveluita ja seurantaa on parannettu.

Auditoinnissa tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin kolmea koulutusta. Laatutyö fysioterapian koulutuksessa ja International Business Management -koulutuksessa arvioitiin parhaalle, edistyneelle tasolle. Koulutusten opettajat ja opiskelijat tekevät hyvin sitoutuneesti yhteistyötä koulutuksen laadun kehittämiseksi. Koulutuksilla on myös systemaattiset tavat koulutuksen työelämärelevanssin varmistamiseksi.

Auditointiryhmä antoi Arcadalle myös suosituksia laatujärjestelmän kehittämiseen.

– Arcadan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi korkeakoulua kannustetaan konkretisoimaan yhteiskunnalliset tavoitteensa. Tämä edistäisi myös tavoitteiden mittaamista ja seuraamista sekä niistä viestimistä, Palmér kertoo.

Auditointiryhmän mukaan Arcadan pitäisi myös antaa opiskelijoille systemaattisesti vastapalautetta eli tietoa opiskelija­palautteen perusteella tehdyistä muutoksista.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja auditointeihin on osallistunut kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

 

Auditointiryhmän loppuraportti

 

Lisätietoja

Ingegerd Palmér, auditointiryhmän puheenjohtaja, ingegerd.palmer(at)gmail.com
Mirella Nordblad, auditoinnin projektipäällikkö, 029 533 5541, mirella.nordblad(at)karvi.fi

Raporttien tilaukset

Anu Lehikko, assistentti, 029 533 5503, anu.lehikko(at)karvi.fi

Sulje