Ajankohtaisia teemoja ammatillisen koulutuksen arvioinneissa lukuvuonna 2018–2019

Ammatillinen koulutus

Kansalliset arvioinnit ammatillisessa koulutuksessa vuosina 2018–2019

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) käynnistää lukuvuonna 2018–2019 seuraavat ammatillista koulutusta koskevat hankkeet:

  • Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa -arviointi
  • Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien arviointimallin ja -kriteeristön kehittäminen

Lisäksi raportoidaan Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta korkeakouluissa ja ammatillisessa koulutuksessa -arvioinnin sekä ammatillisten perustutkintojen oppimistulosten arviointien tulokset sekä kehitetään ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan tukea. Käynnissä on myös opettajankoulutuksen kehittämisohjelman arviointi.

Arvioinnit ja kehittämistyö perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymään Koulutuksen arviointisuunnitelmaan vuosille 2016–2019.

Arviointien kuvaukset ja Karvin vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat liitteessä.

Koulutuksen järjestäjien panos arviointeihin on arvokas. Kiitämme jo etukäteen yhteistyöstä!

Osaamisyksikön päällikkö Kirsi Hiltunen

Liite: Kuvaukset ammatillista koulutusta koskevista kansallisista arvioinneista ja kehittämistyöstä 2018–2019

Sulje