SuomiAreenalla unelmoitiin ja annettiin kuplille kyytiä!

Suvi Skantz

OAJ:n järjesti SuomiAreenalla tapahtuman, jossa ideana oli rikkoa kuplia, jotka hidastavat tai estävät tulevaisuuteen suuntaavien tekojen edistämistä. Tapahtumassa jokainen sai kertoa myös oman unelmansa paremmasta tulevaisuudesta.

Karvin johtajan Harri Peltoniemen unelma paremmaksi tulevaisuudeksi koulutuksen näkökulmasta oli, että jokainen ihminen ja oppija pääsisi elämässään potentiaaliinsa elinikäisen oppimisen ja ihmettelyn polulla.

Keskinäisen kunnioitus, kiinnostus ja kuunteleminen olisi maksimitasolla. Kiusaamista ja työrauhan rikkomista tai häirintää ei sallittaisi missään muodossa.
Koulu olisi yhteisönä nykyistä avoimempi ja myös ulospäin osallistavampi. Opetusta ja oppimista toteutettaisiin yhdessä ja opettajat sekä henkilöstö tekisivät yhteistyötä.

Yhdessä tekemällä ja kehittymällä kovan työn kautta tämä on saavutettavissa.

Avainasioita unelman saavuttamiseksi ovat jatkuva kouluttautuminen, oppiminen ja kehittyminen: erityisesti opettajankoulutuksen kehittäminen ja vaaliminen, samoin kuin koko koulussa työskentelevän henkilöstön koulutus.

Opetuksen eriyttämistä, yhteisopettajuutta, yhdessä tekemistä ja oppimista lisättäisiin. Luotaisiin henkilö- ja yhteisökohtaisia kehittymissuunnitelmia sekä henkilökohtaisia oppimistavoitteita luokka-asteille määritettyjen tavoitteiden sijasta.

Arviointia lisättäisiin ja parannettaisiin. Arviointi ei olisi pelkästään oppimisen arviointia, vaan koko toiminnan arvioinnin parantamista. Koulutuksen ulkoista arviointia kehitettäisiin jatkuvan vuorovaikutuksen avulla, ja ulkoista arviointia hyödynnettäisiin nykyistä paremmin. Karvi toimii kriittisenä ystävänä toteuttamassa ulkoista arviointia. Hyviä käytäntöjä levitettäisiin entistä paremmin ja parantamiskohteet vietäisiin suunnitelmista teoiksi.

Suomen koulu voisi olla maailman paras koulu – Viisaat opettajat ja oppijat keksivät kyllä keinoja, joiden avulla tämäkin unelma voidaan saavuttaa!


Suomen lukiolaisten liiton puheenjohtaja Alvar Euro, Karvin johtaja Harri Peltoniemi sekä Porin toimialajohtaja Esa Kohtamäki osallistuivat keskusteluun ja antoivat kuplille kyytiä.

Sulje