Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen arviointi käynnistyy

Varhaiskasvatus Virpi Pietiläinen

Karvi aloittaa syyskuun alussa hankkeen, jossa arvioidaan opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 2018–2020 käynnistämää kokeilua viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Arvioinnilla selvitetään muun muassa sitä, lisääkö kokeilu varhaiskasvatukseen osallistumista.

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun osallistuu ensimmäisessä vaiheessa 19 kuntaa, joissa on yhteensä 12 400 viisivuotiasta lasta. Tämä on 20 % vuonna 2013 syntyneiden ikäluokasta. Viisivuotiaille tarjotaan kokeilussa 20 maksutonta viikkotuntia varhaiskasvatusta.

– Laadukkaan varhaiskasvatuksen vaikutukset lapsen oppimiselle ja kasvulle sekä varhaiskasvatuksen laajemmat vaikutukset yhteiskunnalle tunnistetaan tutkimuksissa jo melko hyvin. Varhaiskasvatuspalveluista on kuitenkin hyötyä vain lapsille, jotka niihin osallistuvat. Varhaiskasvatuksella on osoitettu olevan positiivisia lyhyen ja pitkän aikavälin hyötyjä, arviointineuvos Laura Repo toteaa.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamalla arvioinnilla tuotetaan tietoa siitä, lisääkö kokeilu viisivuotiaiden ja heidän sisarustensa osallistumista varhaiskasvatukseen. Yksi opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite kokeilulle on varhaiskasvatukseen osallistumisen lisääminen.

Arvioinnissa tarkastellaan myös sitä, miten maksuttoman varhaiskasvatuksen pedagogiset tavoitteet toteutuvat. Lisäksi arvioinnilla selvitetään, miten viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus on järjestetty ja miten kunnat organisoivat kokeilun kustannukset kokeilun aikana ja sen jälkeen.

Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. Lisäksi tietoa tuotetaan maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämisestä paikallisen kehittämistyön tueksi. Ensimmäiset tulokset julkaistaan keväällä 2019.

Suomi ei yllä EU-maiden tavoitteeseen varhaiskasvatukseen osallistumisessa

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa ovat mukana seuraavat kunnat: Harjavalta, Forssa, Miehikkälä ja Virolahti yhdessä, Turku, Somero, Leppävirta, Mäntyharju, Helsinki, Kempele, Iisalmi, Kotka, Salo, Oulu, Liperi, Sonkajärvi, Kitee, Kirkkonummi ja Taivassalo.

Euroopan unionin tavoitteena on, että EU-maissa 94 % yli nelivuotiaista lapsista osallistuisi varhaiskasvatukseen. Suomessa oppivelvollisuutta edeltävä esiopetus muuttui velvoittavaksi vuonna 2015, ja lähes koko ikäluokka osallistuu esiopetukseen. Kuitenkin 4–6-vuotiaiden ikäluokasta varhaiskasvatukseen osallistuu 84 %, mikä ei yllä EU:n tavoitteeseen.

Lisätietoja:

arviointineuvos Laura Repo, puh. 029 533 5553, laura.repo@karvi.fi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Sulje