Högskolan på Åland sai laatuleiman – vahvuutena työelämäyhteydet ja pyrkimys vastata työelämän tarpeisiin

Mirella Nordblad

Högskolan på Åland sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 23.8.2018 alkaen. Auditoinnin toteutti pohjoismainen auditointiryhmä. Högskolan på Ålandin laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmän mukaan korkeakoulun toiminta on tiiviisti nivoutunut ympäröivään yhteiskuntaan ja työelämän edustajien näkemyksiä toiminnasta selvitetään systemaattisesti.

– Korkeakoulu tarjoaa opiskelijoille opiskeluympäristön, jolle on ominaista henkilökunnan läheisyys ja saavutettavuus sekä yhteydet työelämään, sanoo auditointiryhmän puheenjohtaja Jonas Tosteby.

Auditoinnin kohteena oli korkeakoulun laatujärjestelmä, joka on digitaalinen, helppopääsyinen ja läpinäkyvä. Auditointiryhmän mukaan järjestelmä on osallistava, tukee henkilöstöä ja tuo varmuutta arjen laatutyöhön.

Auditointiryhmä antoi Högskolan på Ålandille myös suosituksia laatujärjestelmän kehittämiseksi.

– Laatujärjestelmässä painotetaan dokumentaatiota, ja laatutyön painopisteenä on järjestelmän kehittäminen. Järjestelmässä pitäisi nykyistä enemmän painottaa toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja laatutyön kytkemistä strategisiin tavoitteisiin, toteaa Tosteby.

Auditointiryhmän mukaan Högskolan på Ålandin tulisi myös antaa opiskelijoille systemaattisesti tietoa siitä, mitä muutoksia opiskelija­palautteen perusteella on tehty. Näin voitaisiin motivoida opiskelijoita antamaan palautetta toiminnasta ja saada heidät paremmin mukaan toiminnan kehittämiseen.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat osallistuneet auditointeihin. Auditointiraportti on luettavissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen verkkosivuilla www.karvi.fi.


Lisätietoja

Jonas Tosteby, auditointiryhmän puheenjohtaja, jto(at)du.se
Mirella Nordblad, auditoinnin projektipäällikkö, 029 533 5541, mirella.nordblad(at)karvi.fi

Raporttien tilaukset

Anu Lehikko, assistentti, 029 533 5503, anu.lehikko(at)karvi.fi

Sulje