Arviointitärppi: Suomessa erot osaamisessa ovat luokkien, eivät koulujen välisiä

Suvi Skantz

Klikkaa kuvaa päästäksesi tarkastelemaan interaktiivisia kaavioita.

Suomea pidetään koulutuksen mallimaana, ja tätä käsitystä tukee myös Suomen menestyminen PISA-tutkimuksissa: Suomessa koulujen väliset erot tiedetehtävissä olivat vain 8 %, kun taas OECD-maiden keskiarvo oli noin 30 % (PISA 2015).

Kuitenkin tarkasteltaessa oppilaiden osaamista koulujen sisällä huomataan, että luokkien välillä erot osaamisessa ovat suurempia. Esimerkiksi vuonna 2011 toteutetuissa PIRLS- ja TIMSS-tutkimuksissa luokkien väliset erot Suomessa olivat lukemisessa 13 %, matematiikassa 26 % ja tieteessä 30 %. Lisäksi Karvin keräämässä äidinkielen oppimistulosten arviointiaineistossa (2014) selvisi, että luokkien välillä erot kirjoitustehtävissä 9. luokan lopulla olivat 13.6 %.

Lähteet:

OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris.

Yang Hansen, K., Gustafsson, J.-E., & Rosén, M. (2014). School performance differences and policy variations in Finland, Norway and Sweden (Northern Lights on TIMSS and PIRLS 2011). Denmark: Nordic Council of Ministers. ISBN/ISSN: 978-92-893-2772-5.

Karvin arviointiaineisto kerätty 2014 ja lukiovertailu toteutettu 2018. Kokonaisvaltainen selvitys julkaistaan syksyllä 2018.