Arviointitärppi: Suomessa erot osaamisessa ovat luokkien, eivät koulujen välisiä

Suvi Skantz

Klikkaa kuvaa päästäksesi tarkastelemaan interaktiivisia kaavioita. Kaavion tiedot löydät tekstimuotoisina täältä.

Suomea pidetään koulutuksen mallimaana, ja tätä käsitystä tukee myös Suomen menestyminen PISA-tutkimuksissa: Suomessa koulujen väliset erot tiedetehtävissä olivat vain 8 %, kun taas OECD-maiden keskiarvo oli noin 30 % (PISA 2015).

Kuitenkin tarkasteltaessa oppilaiden osaamista koulujen sisällä huomataan, että luokkien välillä erot osaamisessa ovat suurempia. Esimerkiksi vuonna 2011 toteutetuissa PIRLS- ja TIMSS-tutkimuksissa luokkien väliset erot Suomessa olivat lukemisessa 13 %, matematiikassa 26 % ja tieteessä 30 %. Lisäksi Karvin keräämässä äidinkielen oppimistulosten arviointiaineistossa (2014) selvisi, että luokkien välillä erot kirjoitustehtävissä 9. luokan lopulla olivat 13.6 %.

Lähteet:

OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris.

Yang Hansen, K., Gustafsson, J.-E., & Rosén, M. (2014). School performance differences and policy variations in Finland, Norway and Sweden (Northern Lights on TIMSS and PIRLS 2011). Denmark: Nordic Council of Ministers. ISBN/ISSN: 978-92-893-2772-5.

Karvin arviointiaineisto kerätty 2014 ja lukiovertailu toteutettu 2018. Kokonaisvaltainen selvitys julkaistaan syksyllä 2018.

Sulje