A-englannin oppimistulosten arviointi perusopetuksen 7. vuosiluokalla käynnistyy

Esi- ja perusopetus Virpi Pietiläinen

08/2017–05/2019

Arviointiin sisältyy myös puhumista mittaavia tehtäviä kaikille arviointiin osallistuville oppilaille.

A-englannin oppimistulosten arvioinnin ensimmäinen vaihe käynnistyy 3.9.2018. Arviointi toteutetaan digitaalisesti nettiselaimen välityksellä, ja siihen osallistuu yhteensä noin 5 000 seiskaluokkalaista suomen- ja ruotsinkielisistä kouluista eri puolilta Suomea. Arviointi sisältää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti tehtäviä, joilla arvioidaan oppilaan taitoa tuottaa ja ymmärtää englanninkielisiä puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. Tämä tarkoittaa, että kaikki arviointiin osallistuvat seiskaluokkalaiset tekevät myös puhumistehtävät.

Samat oppilaat arvioidaan uudelleen perusopetuksen päättövaiheessa, keväällä 2021. Näin saadaan tietoa kielitaidon kehittymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä perusopetuksen luokilla 7–9. Samalla kartoitetaan yläkoululaisten käsityksiä englannin kielen opetuksesta ja siitä, miten oppilaat kehittävät kieliosaamistaan erilaisissa koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä.

Arvioinnin tulokset julkaistaan keväällä 2019.

Tietosuojaseloste rehtoreille

Tietosuojaseloste opettajille

Tietosuojaseloste oppilaille

Lisätietoa arvioinnista:

projektipäällikkö Marita Härmälä, puh. 029 533 5560, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje