Uusi toimikausi alkaa: arviointineuvosto nimitetty

anusandvik

Valtioneuvosto on nimittänyt kokouksessaan 6.9.2018 Karville arviointineuvoston toimikaudelle 2018–2022.

Arviointineuvoston kokoonpano ajalla 7.9.2018–31.5.2022 on seuraava:

 • Sari Harmoinen, koulutusdekaani, Oulun yliopisto
 • Christina Nygren-Landgärds, vararehtori, Åbo Akademi
 • Pekka Auvinen, vararehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Mervi Vidgrén, rehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Antti Ikonen, rehtori, Joensuun kaupunki
 • Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Tiina Karjalainen, lehtori, apulaisrehtori, Kuopio
 • Riikka Heikinheimo, johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (31.7.2020 asti)
 • Jyrki Mäkynen, toimitusjohtaja, Oy HM Profiili Ab (1.8.2020-31.5.2022)
 • Mikko Heinikoski, koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (31.7.2020 asti)
 • Riina Nousiainen, koulutuspoliittinen asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (1.8.2020-31.5.2022)
 • Jorma Kauppinen, johtaja, Opetushallitus
 • Terhi Päivärinta, johtaja, Suomen Kuntaliitto
 • Juuso Luomala, pääsihteeri, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry (31.10.2019 asti)
 • Samuli Maxenius, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry (1.11.2019-31.12.2020)
 • Annakaisa Tikkinen, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (1.1.2021-31.5.2022)
 • Tapio Heiskari, koulutuspolitiikan asiantuntija, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry (30.6.2020 asti)
 • Anniina Sippola, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry (1.7.2020 -31.5.2022)

Arviointineuvosto seuraa ja kehittää arviointikeskuksen toimintaa sekä laatii toiminnan strategiset linjaukset. Arviointineuvoston tehtävänä on osallistua arviointikeskuksen strategiseen suunnitteluun, päättää laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä lausunnoista ja aloitteista sekä laatia esitys arviointisuunnitelmasta sekä arviointisuunnitelman muutoksista.

Arviointineuvostossa tulee olla edustettuina eri koulutussektorit, opettajankoulutus, tutkimus, työelämä ja opiskelijat. Kokoonpanossa on otettava huomioon molemmat kansalliskielet. Arviointineuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Sulje