Pohjoismaiden ja Baltian maiden korkeakoulujen arviointiorganisaatiot koolla Suomessa

Korkeakoulutus anusandvik
Tanskalaisen Lars Pedersenin vetämässä työpajassa vertailtiin tutkimukseen perustuvan opetuksen laadunvarmistusta eri Pohjoismaissa.

Karvi järjesti tänä vuonna vuosittaisen pohjoismaisten korkeakoulutuksen laadunvarmistuksen toimijoiden (Nordic Quality Assurance, NOQA) seminaarin. Seminaari järjestettiin Porvoossa 6.–7.9.2018. Pohjoismaiden edustajien lisäksi mukana oli myös asiantuntijoita Latvian, Liettuan ja Viron korkeakoulutuksen arviointiorganisaatioista sekä Grönlannin hallituksen korkeakoulutusasiantuntija. Seminaarin esityksissä, työpajoissa ja keskusteluissa keskityttiin tänä vuonna erityisesti pohtimaan tutkimuksen ja tutkimukseen perustuvan opetuksen laadunvarmistukseen liittyviä kysymyksiä.

Päivien teemaan johdatteli Islannin korkeakoulutuksen laadunhallinnasta vastaava Sigurður Óli Sigurðsson pohtimalla esityksessään tutkimuksen laadunvarmistuksen eri osa-alueita ja kehitystarpeita. Lisäksi Sigurðsson korosti NOQA-verkostossa tapahtuvan ideoiden, ajatusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen hyödyllisyyttä kaikkien osallistujamaiden sekä erityisesti Islannin kaltaisen väestöltään pienen maan kannalta.

Tämän vuoden seminaarin pääpuhujat tulivat Tanskasta ja Suomesta. Apulaisprofessori Camilla Østerberg Rump (Kööpenhaminan yliopisto) käsitteli esityksessään tutkimukseen perustuvaa opetusta, professori Timo Aarrevaara (Lapin yliopisto) tutkimuksen laadun arviointia ja opetusneuvos Matti Kajaste (Opetus- ja kulttuuriministeriö) ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan arviointia.

Tämän vuotiseen NOQA-seminaariin Porvoossa osallistui yhteensä 50 henkilöä.

Lisäksi eri maiden asiantuntijat esittelivät korkeakoulujärjestelmissä tapahtuneita muutoksia ja tämänhetkisiä haasteita. Pitkään NOQA-verkoston toiminnassa mukana ollut UKÄ:n (Universitetskanslersämbetet) arviointiosaston johtaja Karin Järplid Linde nosti esiin myös verkoston 1990-luvulle saakka ulottuvan historian sekä eri maiden asiantuntijoiden keskinäisen ymmärryksen ja luottamuksen vahvuuksina, joilla on tärkeä merkitys korkeakoulutuksen laadun arviointityön kehittämisessä myös tulevaisuudessa.

Vuoden 2019 NOQA-seminaari järjestetään Tukholmassa. Lisätietoa verkoston toiminnasta löytyy verkoston sivulta (englanniksi).

Sulje