Osallistu koulutusalakohtaisten arviointien suunnitteluvaiheen verkkokuulemiseen!

Korkeakoulutus Virpi Pietiläinen

Karvi järjestää kaikille avoimen verkkokuulemisen, jossa kerätään ideoita ja luodaan pohjaa koulutustarjonnan kehittämistä ja korkeakoulujen profiloitumista koskevalle arvioinnille, jonka Karvi toteuttaa vuonna 2019. Arvioinnissa tarkastellaan korkeakoulutusta

  • humanistisella alalla
  • liiketalouden ja kauppatieteen alalla
  • tekniikan alalla
  • yhteiskuntatieteellisellä alalla.

Osallistu verkkokuulemiseen tämän linkin kautta.

Ideoinnissa käytetään menetelmää, jolla voi osallistua vertaisarviointiin ja ideointiin siitä, mitkä kysymykset ovat tärkeimpiä, kun arviointi toteutetaan.

Ensimmäinen verkkokuulemisjakso kestää 9.10. asti, ja toinen jakso on viikoilla 42-43.

Verkkokuulemisen kysymykset ovat tässä vaiheessa pääosin suomeksi, mutta perustelut ja lisäkysymykset voi kirjoittaa suomen lisäksi ruotsiksi tai englanniksi.

Lisätietoa koulutusalakohtaisista arvioinneista

Sulje