Mistä suomalainen varhaiskasvatuksen laatu koostuu? – Suomalaiset varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit julkaistaan ensimmäistä kertaa

Varhaiskasvatus Virpi Pietiläinen

Varhaiskasvatuksen laatu puhuttaa julkisessa keskustelussa. Varhaiskasvatusta ja sen laatua voidaan kuitenkin tarkastella ja arvioida vain, jos tiedetään, mitä laadulla tarkoitetaan. Karvi julkaisee Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset -asiakirjan 25.10.2018. Se pitää sisällään ensimmäistä kertaa laajan tutkimuskoonnin siitä, mistä suomalaisen varhaiskasvatuksen laatu koostuu.  

Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa (Karvi) ja sen nimittämässä asiantuntijaryhmässä on viimeisen puolentoista vuoden ajan laadittu varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteita. Työ sisältää laajan kansainvälisen ja kotimaisen tutkimuskoonnin siitä, mistä varhaiskasvatuksen laatu muodostuu. Lopputuloksena julkaistaan asiakirja, joka sisältää arvioinnin perusteet, tutkimuskoonnin, laadun indikaattorit ja laadun arvioinnin mallin.

– Asiakirjan tarkoitus on auttaa varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia kehittämään toimintaansa ja arvioimaan sitä, arviointineuvos Laura Repo Karvista kertoo.

Myös suomalaiset varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa. Ne on johdettu tutkimuskoonnista sekä varhaiskasvatusta ohjaavasta laista ja opetussuunnitelmasta.

Varhaiskasvatuksen laadun arviointimallissa laatua tarkastellaan sekä rakenne- että prosessilaatuna. Rakennelaadulla tarkoitetaan niitä reunaehtoja, lakeja ja säädöksiä, jotka säätelevät niitä puitteita, missä ja millä ehdoilla varhaiskasvatusta toteutetaan. Prosessilaadulla tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jonka lapsi kohtaa varhaiskasvatuksessa ollessaan. Kun nämä laadun osatekijät ovat kunnossa kansallisen ohjausjärjestelmän tasolla, paikallisten varhaiskasvatuksen järjestäjien tasolla sekä pedagogisen toiminnan tasolla, tuotetaan vaikuttavaa ja laadukasta varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset julkaistaan Karvin järjestämässä seminaarissa 25.10.2018 kello 9–15.30. Lisää tietoja asiakirjasta sekä tilaisuudesta löytyy Karvin verkkosivuilta (https://karvi.fi/varhaiskasvatus). 

Lisätietoja:

  • arviointiasiantuntija Janniina Vlasov, puh. 029 533 5543, janniina.vlasov@karvi.fi
  • arviointineuvos Laura Repo, puh 029 533 5553 laura.repo@karvi.fi

Sulje