Arviointineuvoston vasta valitut puheenjohtaja Vesa Saarikoski ja varapuheenjohtaja Sari Harmoinen haluavat edistää arviointitiedon hyödyntämistä

Virpi Pietiläinen
Koulutusdekaani Sari Harmoinen ja kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski.

Karvin uusi arviointineuvosto valitsi 26.10. keskuudestaan puheenjohtajaksi kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikosken Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiasta ja varapuheenjohtajaksi koulutusdekaani Sari Harmoisen Oulun yliopistosta. Heidän luottamustehtävänsä jatkuvat arviointineuvoston nelivuotiskauden ajan.

Uusi puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski otti luottamustehtävän innostuksella ja arvostuksella vastaan. Hän kertoo, että arviointineuvoston puheenjohtajana ja tiimin jäsenenä hän haluaa osaltaan edistää koulutususkosta lähtevää ja arviointitietoa aidosti hyödyntävää toimintakulttuuria.

– Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on yhteiskuntamme tärkein työkalu koulutuksen ja koulutusjärjestelmän kokonaisuuden arviointiin ja kehittämiseen. Koulutuksen tuottama tasa-arvo ja osaaminen ovat hyvinvoinnin tae, Saarikoski toteaa.

Vesa Saarikoski on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori. Vuodesta 2011 hän on työskennellyt Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian johtajana. Hänellä on dosentuuri Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Myös varapuheenjohtajaksi valittu koulutusdekaani, yliopistonlehtori Sari Harmoinen odottaa ilolla tulevaa yhteistyötä arviointineuvostossa.

– Kansallinen koulutuksen arviointikeskus tukee jatkuvaa ja laadukasta oppimista yhdessä koulutuksen järjestäjien ja toimijoiden kanssa. Arviointineuvoston varapuheenjohtajana olen yksi neuvoston jäsen ja toivon voivani edistää kansalliseen arviointiosaamiseen liittyvää aktiivista vuoropuhelua yhdessä koulutuksesta vastaavien tahojen kanssa, Harmoinen sanoo.

Filosofian tohtori Sari Harmoinen on työskennellyt vuodesta 2013 alkaen Oulun yliopistossa. Aiemmin hän on toiminut opettajana sekä perusasteella että toisella asteella.

Uuden arviointisuunnitelman valmistelu yksi keskeisimpiä tehtäviä

Uuden arviointineuvoston nelivuotiskausi kestää 7.9.2018–31.5.2022. Heti alkajaisiksi neuvostoa odottaa lakisääteinen tehtävä laatia esitys uudesta koulutuksen arviointisuunnitelmasta vuosille 2020–2023. Arviointisuunnitelma valmistellaan sidosryhmiä kuullen.

Arviointineuvoston tehtäviin kuuluu myös osallistua Karvin strategiseen suunnitteluun sekä päättää laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä lausunnoista ja aloitteista.

Kuvassa Karvin arviointineuvoston uusi varapuheenjohtaja, koulutusdekaani Sari Harmoinen ja uusi puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski.

Sulje