Kevään 2019 perusopetuksen oppimistulosten arviointipalvelut ovat nyt myynnissä

Esi- ja perusopetus anusandvik

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa kansallisia perusopetuksen oppimistulosten arviointeja, joiden otos on yleensä 5-10 % vuosiluokan oppilaista. Lisäksi Karvi tarjoaa otoksen ulkopuolelle jääville opetuksen järjestäjille mahdollisuuden ostaa vastaavia oppimistulosten arviointipalveluja.

Tilattavissa keväälle 2019 ovat seuraavat arvioinnit:

  • Äidinkieli ja kirjallisuus perusopetuksen päättövaiheessa (Oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla). Arviointi kohdistuu monipuolisesti äidinkielen ja kirjallisuuden osa-alueisiin: monilukutaitoon, tekstin tuottamiseen, kielitietoisuuteen ja kirjallisuuteen.
  • Modersmål och litteratur i slutskedet av den grundläggande utbildningen (Utvärdering av lärresultat i åk 9). Utvärderingen fokuserar mångsidigt på fl era delområden i modersmål och litteratur: multilitteracitet, produktion av texter, språklig medvetenhet och litteratur.

Viimeinen tilauspäivä on 6.1.2019.

Tutustu palveluun tarkemmin.

Sulje