Puutarhatalouden opiskelijoiden osaaminen kiitettävää – työelämälähtöisyydessä eroja koulutuksen järjestäjien välillä

Ammatillinen koulutus Virpi Pietiläinen
Siemenen itämisen eri vaiheita.

Puutarhatalouden perustutkinnon näyttöjen yleisin arvosana oli kiitettävä. Myös työelämälähtöisyys toteutui keskimäärin kohtalaisesti, mutta koulutuksen järjestäjien välillä oli suuria eroja. Erityisopiskelijoiden näyttöjen arviointien mukauttamista tehdään paljon verrattuna muihin tutkintoihin.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut puutarhatalouden perustutkinnon oppimistuloksia. Arviointiaineisto koottiin ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden järjestämistä kuvaavasta aineistosta. Arvioinnissa oli mukana noin 200 opiskelijaa ja 15 koulutuksen järjestäjää. Arvioinnin tulokset julkaistaan 22.11.2018.

Ammatillinen osaaminen kiitettävää – elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta parempaa kuin työn perustana olevan tiedon hallinta

50 % opiskelijoista sai näytön arvosanaksi kiitettävän, 40 % hyvän ja 10 % tyydyttävän. Eniten kiitettäviä arvosanoja opiskelijat saivat elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Tyydyttäviä arvosanoja taas oli eniten työn perustana olevan tiedon hallinnassa. Näytön lopullisten arvosanojen keskiarvo oli 2,40 arviointiasteikolla 1–3.

Myös erityisopiskelijoiden osaaminen oli hyvää. Puutarhatalouden perustutkinnossa erityisopiskelijoiden näyttöjen arviointia mukautettiin melko paljon verrattuna muihin tutkintoihin. Erityisopiskelijoiden näytöistä 29 prosentissa käytettiin mukautettuja tavoitteita.

– Näyttöjen arvioinnin mukauttaminen on usein opettajille työlästä. Näyttöjen tavoitteiden tarkoituksenmukaisen mukauttamisen voidaan nähdä kuitenkin edesauttavan luotettavamman kuvan muodostumista erityisopiskelijoiden osaamisesta, arviointisuunnittelija Veera Stylman toteaa.

Työelämälähtöisyys keskimäärin kohtalaisella tasolla ­– koulutuksen järjestäjien välillä suuria eroja

Vuonna 2018 astui voimaan ammatillisen koulutuksen reformi, jonka tarkoituksena on mm. lisätä työelämälähtöisyyttä ja osaamisen hankkimista työpaikoilla. Puutarhatalouden perustutkinnossa työelämälähtöisyys oli kohtalaisella tasolla. Kaikista näytöistä 49 % toteutettiin työpaikoilla tai työpaikan ja oppilaitoksen yhdistelmänäyttöinä ja 51 % oppilaitoksissa. Työelämän edustajat osallistuivat myös usein oppilaitosnäyttöjen arviointiin ja näytön arvosanasta päättämiseen.

Työelämälähtöisyydessä ilmeni kuitenkin huomattavia eroja koulutuksen järjestäjien välillä. Esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana työelämäjaksoille osallistuneiden opettajien osuus vaihteli koulutuksen järjestäjien välillä 0–100 %. Lisäksi koulutettujen ja perehdytettyjen työpaikkaohjaajien määrä vaihteli koulutuksen järjestäjien välillä 0–75 %.

Työelämäyhteyksien kehittämiseen ja ylläpitämiseen kiinnitettävä huomiota

Reformin mukainen toiminta edellyttää, että koulutuksen järjestäjillä on hyvät ja toimivat työelämäyhteydet, jotka mahdollistavat tavoitteiden mukaisen osaamisen hankkimisen ja osoittamisen. Puutarhatalouden koulutuksessa tulee kiinnittää edelleen huomiota työelämäyhteyksien kehittämiseen ja ylläpitämiseen, jotta voitaisiin taata hyvät edellytykset vastata reformin tuomiin haasteisiin.

Näyttöjä ei enää arvioida arviointikohteittain, mutta opintojen tietopuolisten sisältöjen hallintaan tulisi kiinnittää edelleen huomiota. Alalla lisääntyvä uusien tekniikoiden ja innovaatioiden käyttö tulee korostamaan tietopuolisen osaamisen merkitystä entisestään.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus järjestää 5.12.2018 puutarhatalouden oppimistuloksia käsittelevän webinaarin, jossa koulutuksen järjestäjillä ja työelämän edustajilla on mahdollisuus vertaisoppimiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen. Ilmoittaudu webinaariin viimeistään 30.11.2018 linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/193A5DD3DE19B64B.

Raportti:

Stylman, V. & Jalolahti, J. Ammatillinen osaaminen puutarhatalouden perustutkinnossa. Julkaisut 26:2018. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. www.karvi.fi

Lisätietoja:

arviointisuunnittelija Veera Stylman, puh. 029 533 5555, etunimi.sukunimi@karvi.fi

arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, puh. 029 533 5557, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje