Korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinneilla tukea koulutustarjonnan kehittämiseen

Korkeakoulutus Mirella Nordblad

Karvi toteuttaa vuonna 2019 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnan kehittämistä ja profiloitumista koskevan arvioinnin yhteiskuntatieteellisellä, humanistisella, tekniikan sekä kauppatieteiden ja liiketalouden aloilla.

Arvioinnin keskeisenä tavoitteena on tuottaa kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti kokonaiskuva ja tietoa koulutustarjonnan tilasta tarkasteltavilla koulutusaloilla suhteessa profiloitumiseen, tutkintojen osaamislähtöisyyteen ja työelämärelevanssiin. Arviointi tuottaa myös tietoa vahvuuksista ja kehittämistarpeista koskien korkeakoulujen ja korkeakoulutusjärjestelmän kykyä kehittää koulutustarjontaa vastaamaan muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöön.

Arvioinnin kohderyhmään kuuluvat sekä ammattikorkeakoulut että yliopistot. Arviointi kohdistuu ensimmäisen ja toisen syklin tutkintoihin sekä jatkuvan oppimisen tarjontaan. Arviointi ulottuu tutkintotasolta järjestelmätasolle.

Koulutustarjonnan kehittämistä arvioidaan kolmen arviointialueen kautta:

 1. Koulutustarjonnan nykytila
 2. Koulutustarjonnan kehittämisen tietopohja
 3. Koulutustarjonnan kehittämisen prosessit ja verkostot.

Arviointiaineiston hankinnassa käytetään useita aineistonhankintamenetelmiä. Erilaisten menetelmien kautta hyödynsaajat osallistuvat tiedontuotantoon ja tietoa synnytetään vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.

Korkeakoulujen arviointijaosto hyväksyi 30.11.2018 arvioinnin hankesuunnitelman ja nimitti arvioinnin toteutuksesta vastaavat alakohtaiset arviointiryhmät.

Humanistisen alan korkeakoulutuksen arviointiryhmä

 • Vararehtori, professori Riitta Pyykkö, Turun yliopisto (puheenjohtaja)
 • Pääsihteeri Kimmo Levä, Museoliitto
 • Johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Professori Marko Pantermöller, Greifswaldin yliopisto
 • Professori Torsten Pettersson, Uppsalan yliopisto
 • Opiskelija Sini Saarinen, Turun yliopisto
 • Apulaisprofessori Mikko Tolonen, Helsingin yliopisto.

Kauppatieteiden ja liiketalouden korkeakoulutuksen arviointiryhmä

 • Professori (emeritus) Jyrki Wallenius, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu (puheenjohtaja)
 • Tutkimuspäällikkö Mervi Friman, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Opiskelija Mari Hallikainen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Professori Tomi Kallio, Linnaeus University
 • Vararehtori Katri Ojasalo, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Vararehtori, professori Jaana Sandström, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Johtava asiantuntija Mika Tuuliainen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Tekniikan korkeakoulutuksen arviointiryhmä

 • Anneli Pirttilä, Saimaan ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja)
 • Vararehtori Heli Harrikari, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Opiskelija Ella Joukkola, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Johtaja Laura Juvonen, Teknologiateollisuus ry
 • Koulutusjohtaja Juha Kontio, Turun ammattikorkeakoulu
 • Professori Alf Rehn, Syddansk Universitet
 • Professori Olli Silvén, Oulun yliopisto.

Yhteiskuntatieteellisen korkeakoulutuksen arviointiryhmä

 • Varadekaani Ullamaija Seppälä, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja)
 • Professori Marko Joas, Åbo Akademi
 • Opiskelija Viivi Kaikkonen, Jyväskylän yliopisto
 • Professori Jussi Kivistö, Tampereen yliopisto
 • Yliopettaja Teemu Rantanen, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Professori Terhi Rantanen, London School of Economics and Political Science
 • Johtaja Teija Tiilikainen, Ulkopoliittinen instituutti.

Alakohtaisten arviointien loppuraportit julkistetaan hankkeen päätösseminaarissa. Tämän lisäksi koko arvioinnin keskeisimmät tulokset esitetään tiivistelmäjulkaisussa, joka julkaistaan arvioinnin päätyttyä. Arviointi toteutetaan vuoden 2019 aikana.

Arviointihankkeen etenemisestä tiedotetaan arvioinnin verkkosivuilla.

Lisätietoja arvioinnista antaa koulutusala-arviointien projektiryhmä Karvissa

Touko Apajalahti, tekniikan ala, puh. 029 533 5502, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Mira Huusko, humanistinen ala, puh. 029 533 5565, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Kirsi Mustonen, kauppatieteiden ja liiketalouden ala, puh. 029 533 5515, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Mirella Nordblad, yhteiskuntatieteellinen ala, puh. 029 533 5541, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje