Korkeakoulujen arviointijaosto on järjestäytynyt

Korkeakoulutus Virpi Pietiläinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt Korkeakoulujen arviointijaoston ajalle 1.12.2018–30.11.2022.

Korkeakoulujen arviointijaoston tehtävänä on päättää korkeakouluja koskevien arviointien hankesuunnitelmasta, suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanosta sekä korkeakoulujen auditointien lopputuloksesta. Korkeakoulujen arviointijaoston puheenjohtajaksi valittiin arviointijaoston ensimmäisessä kokouksessa vararehtori Pekka Auvinen ja varapuheenjohtajaksi digitalisaatiojohtaja Jaakko Kurhila.

Opetus- ja kulttuuriministeriö täydensi korkeakoulujen arviointijaostoa vararehtori Heikki Malisella helmikuussa 2019.

Korkeakoulujen arviointijaoston jäsenet ovat:

• Vararehtori Pekka Auvinen, Karelia-ammattikorkeakoulu, puheenjohtaja
• Digitalisaatiojohtaja Jaakko Kurhila, Helsingin yliopisto, varapuheenjohtaja
• Koulutusdekaani Sari Harmoinen, Oulun yliopisto
• Koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
• Dekaani Anne Kumpula, Turun yliopisto
• Vararehtori Heikki Malinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
• Koulutuspoliittinen asiantuntija Anniina Sippola, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
• Dekaani Matti Sommarberg, Tampereen yliopisto
• Akateemisten kumppanuuksien johtaja Camilla Wikström-Grotell, Yrkeshögskolan Arcada.

Sulje