Ensimmäiset tulokset maksuttomuuskokeilusta: Yhä useampi viisivuotias osallistuu varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatus Virpi Pietiläinen

Karvi arvioi viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti viime syksynä. Ensimmäisten tulosten mukaan viisivuotiaiden osallistumisaste nousi enemmän kokeilu- kuin vertailukunnissa. Kokeilukunnissa on panostettu esimerkiksi vanhempien palveluohjaukseen. Tarkemmat tulokset on julkaistu Karvin blogikirjoituksessa 7.3.2019.

Hallitus on käynnistänyt vuosille 2018–2020 kokeilun, jossa viisivuotiaille järjestetään 20 viikkotuntia maksutonta varhaiskasvatusta. Kokeilun tavoitteena on vahvistaa pitkällä aikavälillä koulutuksellista tasa-arvoa ja nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta, joka nyt jää jälkeen muista Pohjoismaista. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi kokeilun tavoitteiden toteutumista.

Maksuttomuuskokeilussa on mukana 19 kuntaa: Forssa, Harjavalta, Helsinki, Iisalmi, Kempele, Kirkkonummi, Kitee, Kotka, Leppävirta, Liperi, Miehikkälä ja Virolahti yhdessä, Mäntyharju, Oulu, Salo, Somero, Sonkajärvi, Taivassalo ja Turku. Kokeilun piirissä on noin 13 400 lasta. Lisäksi arviointia varten on valittu sama määrä vertailukuntia.

Ensimmäiset tulokset lupaavia – kokeilua tarpeellista jatkaa

Viisivuotiaiden lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on noussut sekä kokeilu- että vertailukunnissa. Osallistumisaste nousi kokeilukunnissa 5,4 prosenttiyksikköä ja vertailukunnissa 2,9 prosenttiyksikköä. Kokeilukunnat ovat hyvin erikokoisia, joten edellä esitetyt luvut on laskettu painottamalla lasten lukumäärää kunnissa. Ensimmäiset tulokset kokeilusta näyttävätkin siltä, että maksuttomuudella voidaan saavuttaa kokeilulle asetettuja tavoitteita ainakin viisivuotiaiden lasten osallistumisasteen osalta.

– Huomionarvoista on kuitenkin se, että kokeiluun mukaan hakeutuneiden kuntien joukko on valikoitunut. Osallistumisaste oli kokeilukunnissa jo lähtökohtaisesti korkeampi ja voidaan olettaa, että kokeiluun on lähtenyt mukaan varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisestä kiinnostuneita kuntia. Maksuttomuuskokeilua ja sen arviointia onkin tarpeellista jatkaa, toteavat Anna Siippainen ja Laura Repo Karvista.

Lisää tuloksia tulossa keväällä ja syksyllä

Karvin julkaisee arvioinnin kaikki tulokset kesän ja alkusyksyn 2019 aikana. Tällöin tarkastellaan osallistumisasteen lisäksi muun muassa vanhempien lastenhoitoratkaisujen perusteluja sekä viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja pedagogiikkaan liittyviä seikkoja. Karvi jatkaa myös kokeilun toisen vaiheen arviointia vuosina 2019–2020. Katso OKM:n tiedotteesta, mitkä 27 kuntaa on valittu mukaan toiseen vaiheeseen.

Lisätietoja:

arviointiasiantuntija Anna Siippainen, puh. 029 533 5566, anna.siippainen@karvi.fi, Karvi

arviointineuvos Laura Repo, puh. 029 533 5553, laura.repo@karvi.fi, Karvi

 

Linkki blogitekstiin

Arviointihankkeen erillissivusto

Sulje