Blogissa ollaan uuden äärellä: maahanmuuttajaopiskelijoiden osallisuutta korkeakoulutuksessa selvitetään ensimmäistä kertaa

Suvi Skantz

Karvissa on hiljattain käynnistynyt arviointi, jossa etsitään hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohtia maahanmuuttajien integroimiseksi korkeakoulutukseen. Ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajien osallistumista korkeakoulutukseen ei ole koskaan aiemmin tarkasteltu Suomessa.

Yhtenä arvioinnin tavoitteena on luoda ensimmäistä kertaa kansallinen tilannekuva Suomessa asuvan maahanmuuttajataustaisten väestön integroitumisesta korkeakoulutukseen ja löytää osallisuutta edistäviä hyviä käytäntöjä.

Maahanmuuttajat korkeakoulutuksessa -arvioinnin kenttävierailuihin valmistautuva arviointiryhmä kertoo Karvin blogissa ajatuksistaan tämän innostavan ja haastavan tehtävän edessä.
Lisätietoa itse arvioinnista löydät hankkeen omilta sivuilta.

Sulje