Millaisilla taidoilla opintielle? Ekaluokkalaisten osaamista arvioitu ensimmäistä kertaa

Suvi Skantz

 Karvi arvioi syksyllä 2018 ensimmäistä kertaa ensimmäisen luokan oppilaiden osaamista. Tätä arviointia kutsutaan alkumittaukseksi. Alkumittauksessa arvioitiin erityisesti matematiikkaan ja äidinkieleen ja kirjallisuuteen liittyviä taitoja.

Oppilaat tekivät ääniohjeistetut tehtävät tableteilla tai tietokoneilla. Tehtävien tarkoituksena oli kartoittaa oppilaiden koko osaamisskaalaa, joten osa tehtävistä oli suunniteltu erittäin helpoiksi ja osa todella vaikeiksi. Arviointiin osallistui 7770 oppilasta eri puolilta Suomea. Oppilaista 6902 oli suomenkielisistä ja 868 ruotsinkielisistä kouluista. Koulut ilmoittivat yhteensä 547 oppilaan opiskelevan suomea tai ruotsia toisena kielenä. Oppilaat tekivät arviointiin kuuluvat tehtävät koulun opetuskielellä.

Oppilaiden osaamisessa koulun aloitusvaiheessa oli paljon yksilöllistä vaihtelua, mutta tyttöjen ja poikien osaamisen ero oli pieni. Tyttöjen osaaminen jakaantui tasaisemmin kuin poikien ja kokonaistulos oli hieman parempi kuin poikien. Tytöt osasivat äidinkieleen ja kirjallisuuteen liittyvät tehtävät keskimäärin paremmin kuin pojat. Kuitenkin enemmistö äidinkielen huippuosaajista oli poikia. Pojat osasivat matematiikkaan liittyvät tehtävät paremmin kuin tytöt, ja kaikki matematiikan tehtäviä parhaiten osanneet oppilaat olivat poikia. Poikia oli kuitenkin enemmistö myös heikoimmin matematiikkaa ja äidinkieltä osanneista oppilaista.

Suomen- ja ruotsinkieliset oppilaat suoriutuivat tehtävistä keskimäärin yhtä hyvin. Sen sijaan suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelevien S2- ja SV2-oppilaiden osaaminen oli heikompaa kuin muiden. Alueiden väliset erot olivat pieniä. Keskimääräinen osaaminen oli parasta Länsi- ja Sisä-Suomen ja Pohjois-Suomen AVI-alueilla. S2- ja SV2-oppilaiden määrä kuitenkin vaikutti tulokseen. Jos toista kieltä opiskelevat oppilaat jätetään pois analyyseista, osaaminen oli parasta Etelä-Suomen AVI-alueella.

Alkumittaus toimi samalla lähtötasomittauksena perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarvioinnissa. Samojen oppilaiden taitoja ja osaamisen kehittymistä mitataan myöhemmin 3. luokan alussa, 6. luokan lopulla ja 9. luokan lopulla.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Annette Ukkola, annette.ukkola@karvi.fi, puh. 029 533 5548

Sulje