Korkeakoulujen auditointien menettelyt koskien excellence-laatuleimaa ja auditointien uudelleen käsittelyä julkistettu

Korkeakoulutus Mirella Nordblad

Karvin korkeakoulujen auditointeihin 2018-2024 sisältyy mahdollisuus saada excellence-laatuleima

Karvi haluaa palkita poikkeuksellisen korkealaatuista kehittämistyötä myöntämällä excellence-laatuleimoja auditoiduille korkeakouluille.

– Excellence-laatuleima on tunnustus korkeakouluille poikkeuksellisen korkealaatuisesta kehittämistyöstä. Palkittu korkeakoulu on osoittanut innovatiivista edelläkävijyyttä, pitkäjänteistä kehittämisotetta ja osallistavaa toimintakulttuuria, sanoo Helka Kekäläinen, korkeakoulujen ja vapaan sivistystyön osaamisyksikön päällikkö.

Korkeakoulu pääsee excellence-laatuleimaehdokkaaksi, jos auditointiryhmä antaa ta­son erinomainen arvion vähintään yhdestä auditoinnin arviointialueesta I–III.

Korkeakoulujen arviointijaosto myöntää excellence-laatuleimoja kerran vuodessa: keväällä 2021, 2022, 2023 ja 2024. Molemmat kolmannen auditointikierroksen pilottikorkeakoulut (Yrkeshögskolan Novia ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu) arvioitiin erinomaiselle tasolle auditiointikohteen III Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu osalta, joten korkeakoulut ovat ensimmäisten joukossa ehdokkaina excellence-laatuleiman saajiksi.

Excellence-laatuleiman menettelyn periaatteet, kriteerit ja prosessi ovat tarkemmin kuvattu menettelyn kuvauksessa:
Menettely excellence-laatuleiman myöntämiseksi 2019–2024

Karvin auditointiin tai uusinta-auditointiin osallistunut korkeakoulu voi tehdä pyynnön arvioinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi

Menettelyn tavoitteena on turvata korkeakoulujen oikeudenmukainen kohtelu auditoinneissa ja taata tasapuolinen auditoinnin lopputulosta koskeva päätöksenteko. Se on luotu vastaamaan eurooppalaisia yhteisesti sovittuja arviointitoimijoiden laadunvarmistuksen periaatteita.

Menettely on päivitetty koskemaan Karvin korkeakoulujen auditointeja 2018–2024. Arviointineuvosto nimittää auditoinnin valitusmenettelyn asiantuntijaryhmän syksyllä 2019.

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi 2019–2024

Lisätietoja prosesseista

Mirella Nordblad, arviointiasiantuntija
029 533 5541, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje