Blogissa: Oivalluksia opetussuunnitelmista – korkeakouluharjoittelijana Karvissa

Virpi Pietiläinen

Laura Kauppinen bloggaa siitä, millaisia mietteitä opetussuunnitelma ja siitä käytävä keskustelu herättää luokanopettajaopiskelijassa. Mitä opettajankoulutuksessa oppii OPSista, ja miten paikallisiin opetussuunnitelmateksteihin tutustuminen on muuttanut hänen käsityksiään?

Laura työskentelee harjoittelijana Karvin OPS-arviointi 2016–2020 -hankkeessa.

Lue koko kirjoitus Karvin blogista: Oivalluksia opetussuunnitelmista – korkeakouluharjoittelijana Karvissa.

Laura Kauppinen

Sulje