Ajankohtaisia teemoja ammatillisen koulutuksen arvioinneissa lukuvuonna 2019–2020

Ammatillinen koulutus Johanna Kiesi

Kansalliset arvioinnit ammatillisessa koulutuksessa vuosina 2019–2020

Karvi tekee lukuvuonna 2019–2020 seuraavia ammatillista koulutusta koskevia arviointeja:

Arvioinnit perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymään Koulutuksen arviointisuunnitelmaan vuosille 2016–2019.

Arviointien kuvaukset ja Karvin vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat liitteessä.

Koulutuksen järjestäjien panos arviointeihin on arvokas. Kiitämme yhteistyöstä ja aktiivisesta osallistumisesta arviointeihin ja niiden kehittämiseen!

Osaamisyksikön päällikkö Kirsi Hiltunen

Liite:

Kuvaukset ammatillista koulutusta koskevista kansallisista arvioinneista ja kehittämistyöstä 2019–2020

Sulje