Blogissa: Arvioinnilla entistä monipuolisempaa tietoa ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi

Ammatillinen koulutus Virpi Pietiläinen

Arviointineuvos Paula Kilpeläinen luo katsauksen ammatillisen koulutuksen oppimistulosarviointien käytäntöihin nyt ja menneinä vuosina. Millaisia vahvuuksia tai kehittämistarpeita ammatillisissa tutkinnoissa on havaittu?  Entä miten oppimistulosarviointeja kehitetään edelleen?

Kansallisilla oppimistulosarvioinneilla tuotetaan tietoa siitä, kuinka hyvin opiskelijat ovat saavuttaneet tutkinnon perusteiden tavoitteet. Kansallisen arvioinnin kohteena on tähän mennessä ollut 28 ammatillista perustutkintoa.

Lue lisää Karvin blogista sivustolta blogi.karvi.fi.

arviointineuvos Paula Kilpeläinen, Karvi

Sulje