Hyvää lapsen oikeuksien päivää! – Katsaus lasten ja nuorten osallisuuteen arviointitoiminnassa

Varhaiskasvatus, Esi- ja perusopetus Virpi Pietiläinen
Oppilaita istumassa piirissä luokkahuoneessa.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää tänään 30 vuotta. Lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaista on, että lapset ja nuoret otetaan mukaan koulutusuudistusten valmisteluun ja uudistusten vaikutusten arviointiin sekä pohtimaan yhdessä uudistusten ja tavoitteiden ydintä. Pyrimmekin Karvin arviointitoiminnassa kuulemaan lasten ja nuorten näkemyksiä entistä paremmin.

Vuosittain Karvin perusopetuksen arviointeihin osallistuu 10 000–20 000 lasta arviointien määrästä riippuen. Tänä vuonna perusopetuksen oppimistulosten arvioinneissa on arvioitu äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksia suomi tai ruotsi äidinkielenä.

Lisäksi Karvi julkaisi ensiluokkalaisille toteutetun alkumittauksen tulokset tänä syksynä. Arvioinnissa todettiin, että koulutulokkaiden matematiikan ja äidinkielen taidot ovat keskimäärin samaa tasoa eri puolilla Suomea. Yksilöiden väliset osaamiserot ovat kuitenkin todella suuria. Tässä pitkittäisarvioinnissa seurataan oppilaiden taitojen kehittymistä koko peruskoulun ajan.

Karvi arvioi myös varhaiskasvatusta. Arviointien mukaan suomalaisen varhaiskasvatuksen vahvuuksia ovat leikkipedagogiikka sekä ryhmien turvallinen ja myönteinen ilmapiiri.

Sulje