Korkeakoulujen auditointikäsikirja 2019-2024 on julkaistu

Korkeakoulutus Mirella Nordblad

 

Korkeakoulujen auditointikäsikirja 2019-2024

 

Korkeakoulujen auditointimalli uudistui auditointikierrokselle 2018–2024. Auditoinnin pilotointivaihe on saatu päätökseen ja auditointikäsikirjaa on päivitetty pilottiauditoinneista saadun palautteen ja kokemusten perusteella.

Nyt tehtyjen päivitysten tarkoituksena oli erityisesti selkiyttää auditoinnissa sovellettavaa kriteeristöä ja auditointiin liittyvää ohjeistusta. Jatkuva oppiminen ja hyvät tieteelliset käytännöt ovat nyt myös sisällytetty malliin. Auditointimallin periaatteisiin, arviointialueisiin ja prosessiin ei pilottiauditointien perusteella ollut tarpeellista tehdä muutoksia.

Mallissa korostuu koulutuksen systemaattinen kehittäminen, opiskelijakeskeisyys sekä korkeakoulujen toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Käsikirja englanniksi:

 

Lisätietoja

Arviointiasiantuntija Mirella Nordblad, mirella.nordblad@karvi.fi, 029 533 5541

Sulje