Karvin sidosryhmäselvityksen satoa: Merkittävää työtä tekevä koulutuksen arvioinnin asiantuntija – vahvempaa läsnäoloa kuitenkin toivotaan

Virpi Pietiläinen
Sidosryhmäkyselyyn vastanneiden kommentteja Karvista.
Sidosryhmäkyselyyn vastanneiden kommentteja Karvista. Jos haluat vastaukset tekstimuotoisena, löydät tekstivastineen täältä.

Sidosryhmämme ovat puhuneet: Karvi on luotettava asiantuntijataho, joka tuottaa korkealaatuista tietoa koulutuksesta. Monet näkevät Karvilla vahvat mahdollisuudet nousta tulevaisuuden tärkeimmäksi koulutusvaikuttajaksi. Toisaalta toimintamme on jäänyt osin etäiseksi. Kouluarvosana asiakaslähtöisyydestämme on 7,8 asteikolla 4–10. 

Haluamme Karvissa vahvistaa asiakaslähtöisyyttämme ja vaikuttavuuttamme ja päätimme siksi selvittää haastattelututkimuksen voimin, mitä sidosryhmämme meistä ajattelevat. Sidosryhmäselvityksessä haastateltiin 53:a toimijaa, jotka edustivat eri koulutussektoreita tai kansallista tai alueellista tasoa. Tutkimuksen toteutti konsulttitoimisto Futurelab.

Kriittisen tärkeä laatuorganisaatio

Haastateltavilta kysyttiin, mitä heille tulee ensimmäisenä mieleen Karvista, ja yleisimmin Karvia luonnehti sana laatu. Karvin tuottamaa arviointitietoa arvostettiin korkealle ja Karvin työ nähtiin tärkeänä koko yhteiskunnalle. ”Karvin rooli valtakunnallisen koulutuksen kehittämisessä ja arvioinnissa on ihan kriittisen tärkeä”, eräs vastaaja totesi.

Suurin osa sidosryhmien edustajista uskoi, että tulevaisuudessa Karvin edelläkävijyys ja vahva kansainvälinen osaaminen tuovat Karville vakiintuneen vaikuttajan roolin suomalaisessa koulutuskentässä. Karvin asiantuntijuus teki Karvista myös pidetyn ja halutun yhteistyökumppanin.

Karvin tuottamaa tietoa hyödynnetään laajasti muun muassa vaikuttamistyössä, julkisissa kannanotoissa ja oppilaitosten kehitystyössä. Tuotettua tietoa pidettiin pääosin melko helposti käytettävänä. Kuitenkin erityisesti erilaisia tiivistelmiä ja infograafeja toivottiin lisää, ettei tieto tulisi pelkästään ”kirjajärkäleinä”.

Lisää tunnettuutta ja vaikuttavuutta

Karvi sai paljon kehuja, mutta kehitettävääkin löytyi erityisesti tunnettuudessa ja vaikuttavuudessa. Karvin vahvempaa läsnäoloa ja syvempää kumppanuutta toivottiin kaikissa organisaatioissa, vaikka toisaalta resurssimme tiedettiin rajallisiksi. Karvia myös kannustettiin ottamaan rohkeampi rooli julkisuudessa ja profiloitumaan näin Suomen ykkösasiantuntijaksi.

Osalle vastaajista Karvin toiminta oli jäänyt vieraaksi, ja silloin “se ei kosketa minua” -asenne oli yleinen. Jotkut vastaajista puolestaan kokivat Karvin etäiseksi ja kylmäksi viranomaistahoksi.

Osa vastaajista totesi, että arviointien toteutustapa on raskas. Lisäksi haastatteluissa toivottiin, että tietoa saataisiin nopeammin ja että arvioinneissa huomioitaisiin tulevaisuuden näkökulma entistä paremmin.

Otamme palautteen vastaan kiitollisina ja käärimme hihat

Olemme Karvissa kiitollisia palautteesta ja otamme kehittämisehdotukset tosissamme. ”Lupaamme parantaa vuorovaikutustamme kaikkien toimijoiden kanssa Hangosta Utsjoelle, jotta osallisuus, koulutuksen yhdenvertaisuus sekä oppiminen ja osaaminen paranisivat”, Karvin johtaja Harri Peltoniemi toteaa.

Lupaamme myös seuraavaa:

  • Olemme sitoutuneita kehittävään arviointiin, joka korostaa osallistavuutta.
  • Lupaamme tarttua vaikeisiin aiheisiin uuden strategiamme mukaisesti, otamme kantaa ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun.
  • Haluamme tehdä työtä sen eteen, että Karvia ei koettaisi etäiseksi ja kylmäksi viranomaistahoksi.
  • Tuotamme tietoa nopeammin ja huomioimme tulevaisuuden näkökulmat entistä paremmin.
  • Tuotamme tietoa nykyistä monimuotoisemmin erilaisina tiiviinä, visuaalisina esityksinä.
  • Kiinnitämme huomiota arviointien toteutustapoihin, jotta ne eivät olisi niin raskaita.

Näillä lupauksilla olemme sitoutuneita siihen, että Karvin asiantuntijuus tekee meistä selkeää lisäarvoa tuottavan yhteistyökumppanin koulutuksen kehittämiseen.

Tietoa sidosryhmätutkimuksista tältä ja viime vuodelta

Konsulttitoimisto Futurelab teki yhteensä 53 haastattelua Karvin sidosryhmien edustajille syksyn 2019 aikana. Näistä haastatteluista 19 kohdistui kansallisen ja alueellisen tason toimijoihin, ja loput haastattelut jakaantuivat tasaisesti varhaiskasvatuksen, yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen edustajien kesken niin, että jokaiselle sektorille kohdistui 8–9 haastattelua.

Haastattelut toteutettiin syvähaastattelumetodilla, joka antoi haastateltavalle mahdollisuuden kommentoida aiheita, joita ei suoraan kysytty. Yksittäiset haastattelut kestivät 30–60 min.

Nyt tehdyllä haastattelukierroksella syvennettiin viime vuoden sidosryhmätutkimusta. Viime vuonna keskeisimpien sidosryhmien näkemyksiä selvitettiin sähköisellä kyselyllä, johon vastasi 346 henkilöä.

Lisätietoja:

Karvin johtaja Harri Peltoniemi, etunimi.sukunimi@karvi.fi, 029 533 5532

osaamisyksikön päällikkö, varajohtaja Hannele Seppälä, etunimi.sukunimi@karvi.fi, 029 533 5550

Sulje