Tiedonkeruut ja aineistot -verkkosivusto auttaa saamaan tiedonkeruut hallintaan ja aineistot tehokkaampaan käyttöön

Esi- ja perusopetus, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus Virpi Pietiläinen

Vuoden vaihteessa avautunut sivusto kokoaa yhteen eri tahojen perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen liittyvät tiedonkeruut ja niiden pohjalta syntyneet aineistot. Sivusto toimii apuvälineenä tiedonkeruiden koordinoinnissa ja tiedon hyödyntämisessä palvellen sekä oppilaitosten että tutkijoiden ja viranomaisten tarpeita. Karvi on mukana tiedon hyödyntäjien yhteistyöverkostossa.

Tiedonkeruut ja aineistot -sivusto auttaa oppilaitoksia ennakoimaan ja organisoimaan toimintaansa, koska ne saavat sivustolta kootusti tietoa tulevista tiedonkeruista, niiden sisällöstä ja aikatauluista. Sivuston avulla saadaan kevennettyä koulujen tiedonkeruutaakkaa myös siksi, että tutkijat ja viranomaiset voivat hyödyntää toistensa tiedonkeruita ja niistä syntyneitä aineistoja entistä tehokkaammin. Lähtökohtana on, että samaa tietoa kerätään vain kerran.

Tieto päivittyy jatkuvasti

Tiedonkeruut ja aineistot -sivuston taustalla on Opetushallituksen asettama tiedon hyödyntämisen yhteistyöryhmä, joka työskenteli vuosina 2018─2019. Mukana olleet organisaatiot toimivat verkostona, joka on sitoutunut ylläpitämään sivustolla ajankohtaista tietoa tiedonkeruista ja aineistoista koko niiden elinkaaren ajan. Organisaatiot ovat sitoutuneet myös kartoittamaan yhteistyömahdollisuudet verkostossa ennen uusien tiedonkeruidensa käynnistymistä.

Karvi on mukana tässä verkostossa ja yhteistyössä ja on omalta osaltaan sitoutunut keventämään tiedonkeruita ja hyödyntämään valmiita tilasto-, rekisteri- ja tutkimusaineistoja toiminnassaan. Karvin tiedonkeruita koskevat tiedot löytyvätkin jatkossa paitsi Karvin omilta verkkosivuilta myös tiedonkeruut.fi-sivustolta.

Tiedonkeruut ja aineistot -sivusto on jatkuvasti päivittyvä palvelu. Päättyneistä tiedonkeruista syntyneitä aineistoja on nyt käynnistymisvaiheessa saatavilla kohtalaisen hyvin. Tietoa suunnitteilla ja käynnissä olevista tiedonkeruista tulee koko ajan lisää.

Tavoitteena on, että palvelusta koituva hyöty houkuttelee myös uusia organisaatioita mukaan toimintaan. Näin tiedon yhteinen käyttö lisääntyy avoimuuden myötä ja päällekkäisyydet tiedonkeruissa vähenevät.

Taustalla on laaja joukko koulutuksen ja tutkimuksen toimijoita

Tiedonkeruut ja aineistot -sivustoa ovat olleet tekemässä Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos KTL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tilastokeskus, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Suomen Kuntaliitto, Suomen Akatemia sekä aluehallintovirastot.

Sivusto toteutettiin osana Opetushallituksen verkkopalveluiden kehittämistä, ja se hyödyntää THL:n aineistoeditoripalvelun tietokantaa. Tietoa voi hakea asiasanalla, aikavälillä tai tiedonkeruusta vastaavan organisaation nimellä.

Käy tutustumassa verkoston taustaan, tavoitteisiin ja pelisääntöihin: Tiedonkeruut ja aineistot

Jos kiinnostuit ja haluat liittyä verkostoon, laita viestiä osoitteeseen info[at]tiedonkeruut.fi.

Sulje