Varhaiskasvatuspäivää vietetään 12.3.2020 teemalla ”lapsella on oikeus ilmaisuun”

Roosa Käsmä
Kolme lasta leikkii yhdessä legopalikoilla.

Tämän vuoden teema pohjautuu Karvin syksyllä 2019 julkaistun Varhaiskasvatuksen laatu arjessa -raportin tuloksiin. Päivän tavoitteena on luoda katse erityisesti varhaiskasvatuksessa toteutettavaan taidekasvatukseen ja painottaa sen merkitystä osana varhaiskasvatuksen laadukasta perustoimintaa.

Varhaiskasvatuksen laatu arjessa -raportin tulosten mukaan varhaiskasvatuksen sisällöllisiä vahvuuksia olivat muun muassa leikin vahva asema sekä myönteinen ja turvallinen ilmapiiri. Sen sijaan pedagogisen toiminnan sisältöjen toteutumisessa oli monin paikoin puutteita. Esimerkiksi pienten lasten kuvataidekasvatus ja osin myös musiikkikasvatus eivät kaikkialla ole osa ryhmien päivittäistä arkea. Päiväkotien henkilöstöstä kolmannes raportoi, että kuvataidekasvatusta on tarjolla kuukausittain tai harvemmin. Lisäksi kaksi kolmannesta vastaajista raportoi, että erilaista sanallista tai kehollista ilmaisua, kuten draamaa, tanssia ja teatteria on tarjolla kuukausittain tai harvemmin. Raportin voi lukea kokonaisuudessaan täältä: linkki

Karvi rohkaisee varhaiskasvatuksen henkilöstöä ympäri Suomen tarkastelemaan ja kehittämään omaa toimintaansa. Liitteenä olevat itsearviointikysymykset liittyvät varhaiskasvatuspäivän teemaan eli taiteellisen kokemisen ja ilmaisuun kannustavan toiminnan mahdollistamiseen ja kehittämiseen. Kysymykset pohjautuvat Karvin käynnissä olevaan kehittämistyöhön, jossa laatuindikaattorien laajoja teemoja tarkennetaan konkreettisemmin arvioitavaan muotoon. Kysymysten tavoitteena on herättää ajatuksia, nostaa esiin vahvuuksia ja selkeyttää yhteisiä kehittämiskohteita. Julkaisun voi jakaa eteenpäin pedagogiselle henkilöstölle, ja itsearviointikysymyksiä voi hyödyntää toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä myös varhaiskasvatuspäivän jälkeen.

Karvi toivottaa kaikille hyvää varhaiskasvatuspäivää!

Itsearviointikysymykset: Kansallinen varhaiskasvatuspäivä 12.3.2020

Självutvärderingsfrågorna: NCU dagen för småbarnspedagogik 12.3.2020

 

Sulje