Päivittyvä uutinen: Karvin arviointitoiminnan järjestäminen koronavirustilanteessa

Roosa Käsmä

Karvi seuraa koronatilannetta ja sen vaikutuksia yhteiskuntaan ja tekee tilanteen perusteella päätöksiä arviointien toteutukseen. Tiedotamme muutoksista suoraan sähköpostitse järjestäjille ja arviointien yhteyshenkilöille.

Koronatilanteen vaikutus Karvin arviointihankkeisiin ja muuhun toimintaan

Karvi seuraa koronatilannetta ja sen vaikutuksia yhteiskuntaan ja tekee tilanteen perusteella päätöksiä arviointien jatkosta. Tiedotamme järjestäjille mahdollisista muista muutoksista myöhemmin.

Arviointihankkeet

  • Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa -arvioinnin tälle vuodelle suunniteltuja tiedonkeruita ei toteuteta. Tietoa kerätään aikaisintaan ensi vuonna. Lisätietoa
  • Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti vuosina 2021-2022 ja tähän liittyvä koulutuksen järjestäjien perehdytys syksyllä 2020. Lisätietoa
  • Karvi sopii tarvittaessa yhteistyössä korkeakoulujen kanssa meneillään olevia arviointihankkeita ja auditointeja koskevista muutoksista. Korkeakoulut voivat olla yhteydessä arviointien ja auditointien yhteyshenkilöihin Karvissa.

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen

Karvi toteuttaa vuonna 2020 arvioinnin, jossa selvitetään poikkeusolojen vaikutuksia koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Arvioinnin ensimmäisen vaiheen taustaraportti julkaistiin toukokuussa (tiedote 11.5.2020) ja ensimmäiset kansalliset arviointitulokset kesäkuussa (raportti ja tiedote 18.6.2020).

Arvioinnin hankesivut.

#KarviTukee – arviointitietoa järjestäjien ja oppilaitosten tueksi

Haluamme turvata järjestäjien, oppilaitosten ja korkeakoulujen työrauhan tässä tilanteessa. Haluamme myös tarjota tukeamme mahdollisuuksiemme mukaan. Tätä varten jaamme Karvin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa arviointitietoa, hyviä käytänteitä ja muuta materiaalia, joilla pyrimme tukemaan ja kannustamaan opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä, korkeakouluja ja opettajia tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Uudet artikkelit:

Lisätietoja antavat:

Johtaja Harri Peltoniemi harri.peltoniemi@karvi.fi, 029 533 5532

Varajohtaja Hannele Seppälä hannele.seppala@karvi.fi, 029 533 5550

Johdon assistentti Anu Lehikko anu.lehikko@karvi.fi, 029 533 5503

Sulje