Blogissa: Laadunhallinta ja -arviointi uudistuvan koulutuksen tukena

Roosa Käsmä

Ryhmä istuu pöydän ympärillä. Pöydällä on pyöreistä paperinpaloista sommiteltu puhekupla symboloimassa pöydän äärelllä tapahtuvaa keskustelua ja vuorovaikutusta.

Toimiva laadunhallinta tukee koulutuksen järjestäjiä uudistamaan koulutusta toimintaympäristön nopeastikin muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi se mahdollistaa nopean reagoinnin ja tulevaisuuteen suuntautumisen äkillisissäkin muutostilanteissa.

Ammatillisen koulutuksen osaamisyksikön päällikkö Kirsi Hiltunen ja arviointiasiantuntija Mira Huusko esittelevät uudessa blogitekstissä laadunhallinnan pääperiaatteita.

Koko teksti on nyt luettavissa Karvin blogissa.

Sulje