Suomessa erinomaiset lähtökohdat etäopetukseen kiitos sitoutuneiden opettajien

Esi- ja perusopetus Virpi Pietiläinen

OPS-arvioinnin tulosten mukaan suomalaiset opettajat tekevät työtä sitoutuneesti, suurella sydämellä ja oppijoiden parhaaksi. Tämä on erinomainen lähtökohta poikkeusoloissa työskentelyyn.

Opettajat ovat nähneet paljon vaivaa luodakseen ja käyttääkseen kouluissa monipuolisia oppimisympäristöjä. Voidaan kuitenkin ajatella, että vasta tämä poikkeustilanne on hyvässä ja pahassa voimakkaammin pakottanut opettajia ottamaan haltuun uusia järjestelmiä ja yhteydenpitotapoja. Nopea siirtyminen täyteen etäopetukseen poikkeusolosuhteissa on sysännyt liikkeelle erilaisten digitaalisten oppimisen mahdollisuuksien hyödyntämisen.

Näin mittava etäopetukseen siirtyminen on ollut uusi asia niin opettajille, oppilaille kuin lastensa koulunkäyntiä kotona tukeville huoltajille, eli meillä kaikilla on paljon harjoiteltavaa.

OPS-arviointi vieraili vuosina 2018–2019 esiopetusyksiköissä ja kouluissa. Vierailuilla kysyimme aina, mistä rehtorit ja opettajat olivat omassa työyhteisössään ylpeitä. Heidän vastauksensa tiivistävät koko suomalaisen koulutusjärjestelmän parhaita puolia:

Olen ylpeä opettajista! He ovat sensitiivisiä ja monipuolisia ja pärjänneet erinomaisesti todella haastavan ryhmän kanssa. He ovat periksiantamattomia ja tekevät työtään isolla sydämellä. Lisäksi he ovat todella sinnikkäitä ja jaksaneet keksiä uusia keinoja lasten kanssa. Yhteistyö vanhempien kanssa on myös sujunut erinomaisesti. (esiopetusyksikön johtaja)

Parasta koulussamme on opettajien oppilastuntemus. Täällä puhalletaan yhteen hiileen ja täällä on kollegiaalista tukea. Lapset ovat yhteisiä, eikä täällä ole puhetta ”sun oppilaista”. Hienoa on myös oppilaiden luottamus kaikkia aikuisia kohtaan. Oppilaat tulevat juttelemaan ja kertomaan asioista aktiivisesti. Opettajissa parasta on sitoutuminen, sinniminen, tsemppaaminen ja halu toteuttaa toiminta parhaalla mahdollisella tavalla vaikeuksista huolimatta. (alakoulun opettajien pohdintaa)

Koulussamme ei ole muutosvastarintaa. Pohdimme toiminnan suuria linjoja aina suhteessa oman koulun tilanteeseen. Haasteet osataan asettaa sopivaan kontekstiin, joten toimimme jalat aina tukevasti maassa. Haastavissa tilanteissa opettajat auttavat toisiaan. Olemme ratkaisukeskeisiä emmekä etsi syyllisiä. Yritämme nähdä aina asioiden positiiviset puolet. (yläkoulun opettajien pohdintaa)

Sulje