Blogissa: Kannustava ja vahvuuksia huomioiva palaute tärkeää sekä oppilaille että opettajille – pieni muistilista opettajien työn tueksi

Esi- ja perusopetus Roosa Käsmä

Etänä tehtävä arviointi haastaa uudistamaan arviointitapoja. Oppijat toivovat opettajilta kannustavaa ja reilua arviointia. Opettajien hyvissä arviointimuistoissa kuvattiin usein onnistunutta palautteen antamista.

Arviointineuvos Päivi Kamppi ja arviointiasiantuntija Niina Rumpu kokosivat  ”Että tietää missä on menossa” Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa -raportin pohjalta muistilistan arjessa ja etänä tehtävän käytännön arviointityön tueksi.

Lue lisää ja katso muistilista Karvin blogista. 

Sulje