Haku päättynyt: Arviointineuvoksen virka

Varhaiskasvatus Roosa Käsmä

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tuottaa arviointitietoa kansallisen ja paikallisen kehittämisen perustaksi. Sen tehtävänä on muun muassa arvioida opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaa ja oppimistuloksia sekä tukea koulutuksen järjestäjiä arviointiin ja laadunhallintaan liittyvissä tehtävissä.

Tehtävän kuvaus

Arviointineuvoksen tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuksen kansallisten arviointien toteutumisesta, varhaiskasvatuksen arvioinnin kehittämisestä sekä vastata varhaiskasvatuksen laadun arviointijärjestelmän laatimisesta.
Tehtävänä on ylläpitää ja luoda verkostoja varhaiskasvatuksen kentälle ja edistää yhteiskuntasuhteita, pitää yhteyttä varhaiskasvatuksen ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin kuten ministeriöihin, Opetushallitukseen, kv-yhteistyötahoihin ja alan järjestöihin.

Hakijalta odotamme

Vähintään ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää varhaiskasvatusjärjestelmän ja varhaiskasvatuksen pedagogisten sisältöjen tuntemusta sekä vahvaa arviointiosaamista ja arviointimetodologista osaamista. Lisäksi odotamme erinomaisia tietoteknisiä, viestintä-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja.

Työssä tarvittava kielitaito

Erinomainen suomen kielen taito sekä hyvä ruotsin ja englannin kielen taito

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.8.2020 tai sopimuksen mukaan,

Virka on perustettu yksikköön.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   6.5.2020 16:15

ID:   29-128-2020

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus / Kirjaamo
PL 28 (Mannerheiminaukio 1 A, 6 krs)
00101 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 4500 – 4900 euroa/kk

 

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Harri Peltoniemi johtaja 029 533 5532
Elina Harjunen yksikön päällikkö 029 533 5506

Toimipiste

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Helsinki
PL 28 (Mannerheiminaukio 1 A, 6 krs)
00101 Helsinki

Sulje