Jyväskylän ammattikorkeakoululle EUR-ACE -laatuleima: International Logistics -tutkinto-ohjelma akkreditoitiin uudelleen

Roosa Käsmä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun englanninkielinen International Logistics -koulutusohjelma on uusinut eurooppalaisen insinöörikoulutuksen EUR-ACE -laatuleimansa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnissa. Akkreditointi on voimassa kuusi vuotta 27.4.2026 asti.

Vahvuuksina opetus ja koulutuksen työelämävastaavuus

Arviointiryhmän mukaan koulutusohjelman vahvuuksia ovat korkeatasoinen opetus ja työelämän tarpeita vastaavat oppimistavoitteet. Lisäksi ryhmä katsoi, että koulutusohjelman oppimisympäristöt ja opiskelijoille suunnatut palvelut ovat laadukkaita, opiskelijalähtöisesti suunniteltuja ja hyvin saatavilla. Koulutusohjelman henkilökunta on sitoutunut koulutuksen kehittämiseen ja opiskelijoiden tukemiseen opintojen aikana.

Koulutusohjelman kehittämiskohteena nähtiin muun muassa opiskelijoiden ottaminen laajemmin mukaan opetussuunnitelman kehittämiseen. Lisäksi arviointiryhmä suosittaa, että koulutusohjelma julkaisisi päivitetyt opetussuunnitelmat ennen hakuaikojen alkamista, jotta koulutusohjelmaan hakevilla opiskelijoilla olisi mahdollisuus tutustua niihin jo hakuvaiheessa. Myös opetussuunnitelmaan sisältyvissä kurssikuvauksissa nähtiin vielä kehittämismahdollisuuksia: esimerkiksi opetusmenetelmät voitaisiin kuvata monipuolisemmin.

Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointi on eurooppalaiseen EUR-ACE -laatuleimaan johtava, yhtä tutkinto-ohjelmaa kerrallaan tarkasteleva arviointi. Akkreditointien tavoitteena on tukea laadun kehittämistä tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa ja lisätä suomalaisten tekniikan alan tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja tunnustamista työelämässä. Akkreditoinnit ovat suomalaisille korkeakouluille vapaaehtoisia.

Arviointiraportti Karvin verkkosivuilla

Lisätietoja arvioinnista:

arviointiasiantuntija Kati Isoaho, +358 533 5501, kati.isoaho@karvi.fi

Sulje