Taitotasoja ja suullista kielitaitoa – uusi artikkelikokoelma

chrissilverstrom

Vaikka valtaosa seitsemäsluokkalaisista osaa englantia, on heidän puhumisrohkeudessaan vielä kehittämistä. Opettajat puolestaan kokevat oppilaiden tuottamistaitojen arvioinnin haasteellisena. Muun muassa nämä havainnot tehtiin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) syksyllä 2018 järjestämässä A-englannin oppimistulosten arvioinnissa. Arvioinnin keskeisten tulosten pohjalta koottiin artikkelikokoelma, jossa käsitellään mm. seuraavia seikkoja:

  • Millaista osaamista englannin opetuksessa on tavoiteltu eri vuosikymmeninä ja miten osaamista on arvioitu?
  • Mitä etuja ja haasteita taitotasokuvainten käyttöön kielitaidon arvioinnissa liittyy ja miten taitotasoasteikkoja on käytetty meillä ja muualla?
  • Miten suullista kielitaitoa voi opettaa ja oppia?
  • Mitkä tekijät selittävät ruotsinkielisten oppilaiden parempia tuloksia englannin kielessä?
  • Mikä merkitys arvioinnin tuloksilla on englannin oppimiselle, opettamiselle ja arvioinnille opettajan näkökulmasta?

Artikkelikokoelman kirjoittajat ovat kielitaidon opettamisen, oppimisen ja arvioinnin asiantuntijoita. Julkaisun ovat toimittaneet Marita Härmälä ja Mika Puukko ja se on ladattavissa Karvin nettisivuilla: Taitotasoja ja suullista kielitaitoa Näkökulmia A-englannin kielen oppimistulosten arvioinnin osoittamiin kehittämiskohteisiin

Sulje