Arviointiasiantuntijan määräaikainen virkasuhde

Roosa Käsmä

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tuottaa arviointitietoa kansallisen ja paikallisen kehittämisen perustaksi. Sen tehtävänä on muun muassa arvioida opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaa ja oppimistuloksia sekä tukea koulutuksen järjestäjiä arviointiin ja laadunhallintaan liittyvissä tehtävissä.

Tehtävän kuvaus

Arviointiasiantuntija vastaa arviointihankkeesta ”Varhaiskasvatuksen johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämisen kohteet”. Tehtävään liittyy monivuotisen arviointikokonaisuuden itsenäinen suunnittelu, toteutus ja raportointi.

Hakijalta odotamme

Ylempää korkeakoulututkintoa ja syvällistä ymmärrystä kansallisen varhaiskasvatusjärjestelmäkokonaisuuden toimivuudesta sekä varhaiskasvatuksen pedagogisten sisältöjen johtamiseen ja kehittämiseen liittyvää tuntemusta. Hakijalla tulee lisäksi olla vahvaa tutkimuksellista ja arviointimetodologista osaamista ja hankkeiden onnistuneeseen läpivientiin liittyvää näyttöä. Lisäksi odotamme erinomaisia tietoteknisiä, viestintä-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja.

Työssä tarvittava kielitaito

Erinomainen suomen kielen taito ja tyydyttävä ruotsin ja englannin kielen taito.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika, liukuva työaika

Tehtävä alkaa: 1.11.2020

Määräaikainen, päättyy: 31.12.2023

Määräaikainen arviointihanke

Virka on perustettu yksikköön.

Työpaikan sijainti

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Helsinki
PL 28 (Mannerheiminaukio 1 A, 6 krs)
00101
Helsinki

tai

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Jyväskylä
Cygnaeuksenkatu 1
40100
Jyväskylä

Palkkaukseen liittyvät tiedot

3900 – 4200 euroa/kk

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 27.8.2020 16:15

ID: 29-191-2020

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus / Kirjaamo
PL 28 (Mannerheiminaukio 1 A, 6 krs)
00101
Helsinki

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Harri Peltoniemi
johtaja
029 533 5532

Elina Harjunen
yksikön päällikkö
029 533 5506

Sulje