ARVIOINTITULOS: Viisivuotiaat osallistuvat aiempaa enemmän varhaiskasvatukseen, maksuttomuuskokeilun vaikutukset vaihtelevat eri väestöryhmissä ja erilaisissa kunnissa

Varhaiskasvatus Virpi Pietiläinen

Karvi on arvioinut viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun tavoitteiden toteutumista. Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatuskokeilu lisäsi lasten osallistumista varhaiskasvatukseen, muttei kaikkien lasten osalta. Osallistuminen lisääntyi erityisesti matalan keskitulon perheissä.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantona viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua. Kokeilun tavoitteena on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja edistää koulutuksen tasa-arvoa. Nyt julkaistavassa raportissa on arvioitu kokeilun toista vaihetta, joka ajoittui vuosille 2019-2020. Toisessa vaiheessa oli mukana 26 kuntaa.

Toiseen vaiheeseen osallistuneet kunnat olivat Espoo, Halsua, Harjavalta, Helsinki, Hämeenkyrö, Joutsa, Järvenpää, Kempele, Kirkkonummi, Kitee, Kotka, Lahti, Laitila, Leppävirta, Loviisa, Miehikkälä, Mäntyharju, Oulu, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka, Turku ja Virolahti. Kokeilukunnat tarjosivat viisivuotiaiden lasten perheille maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Arviointiaineisto kerättiin kokeilukuntien lisäksi koko Suomesta.

Osallistumisaste nousussa

Arvioinnin mukaan viisivuotiaiden lasten osallistuminen lisääntyi kokeilukunnissa vertailukuntia enemmän. Viisivuotiaiden lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen lisääntyi kokeilun alkua edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna kokeilukunnissa noin 15 ja vertailukunnissa 6 prosenttiyksikköä. Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu lisäsi varhaiskasvatukseen osallistumista erityisesti matalan keskitulon perheissä. Sen sijaan kokeilu ei lisännyt matalimman tai korkeimpien tuloluokkien perheiden lasten osallistumista varhaiskasvatukseen.

– Sekä korkeimmissa tuloluokissa että matalimmassa tuloluokassa varhaiskasvatukseen osallistuminen oli jo hyvin yleistä, joten tässä mielessä kasvua ei voi määränsä enempää tietenkään tapahtua, selventää arviointiasiantuntija Anna Siippainen Karvista.

Alueellisia eroja

Arvioinnin perusteella kokeilu lisäsi viisivuotiaiden lasten osallistumista varhaiskasvatukseen erityisesti taajaan asutuissa kunnissa. Pelkästään asiakasmaksut eivät selitä eroja, sillä varhaiskasvatukseen osallistuminen vaihtelee alueellisesti. Mistä erot osallistumisessa sitten johtuvat?

– Jos osallistumista varhaiskasvatukseen halutaan edistää, olisi paikalliset osallistumisen esteet tärkeää tunnistaa ja niiden ratkomiseksi tarvitaan sekä kansallisen että paikallisen tason keskusteluja ja päätöksiä. Alueellista vaihtelua tullaan selvittämään tarkemmin myös kokeilun kolmannen vaiheen arvioinnissa, Siippainen toteaa.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on päätetty jatkaa kokeilua. Kokeilun kolmas vaihe alkoi 1.8.2020. Mukana on 26 kuntaa, joista osa on uusia ja osa ollut mukana myös kokeilun aikaisemmissa vaiheissa.

Arvioinnin tulokset julkaistaan Karvin järjestämässä julkistamiswebinaarissa 18.9.2020 kello 9–11. Lisää tietoja tilaisuudesta ja ilmoittautumisesta löytyy Karvin verkkosivuilta.

Raportti:

Siippainen, A., Paananen, M., Metsämuuronen, J., Repo, L., Sarkkinen, T., Alasuutari, M., Koivisto, P., Saarikallio-Torp, M. & Kirjavainen, T. (2020) Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arvioinnin toinen vaihe: Varhaiskasvatukseen osallistuminen, kokeilun kustannukset ja järjestäminen.  Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. 14.

Lisätietoja:

arviointiasiantuntija Anna Siippainen +358 295335566, anna.siippainen@karvi.fi

www.karvi.fi/varhaiskasvatus

Sulje