Arviointituloksia eri koulutusasteilta vuodenvaihteessa 2020–2021

Karvi julkaisee joulukuussa arviointituloksia poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutuksista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri koulutusasteilla. Muut lähikuukausina valmistuvat arviointimme koskevat perusopetusta, ammatillista koulutusta ja korkeakoulutusta.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisee tuloksia seitsemästä arviointihankkeesta ajalla lokakuu 2020 – tammikuu 2021. Tässä tiedotteessa on ennakkotietoa tulevista julkistamisista. Julkaisemme vastaavan koosteen jatkossa kolme–neljä kertaa vuodessa tukemaan arviointitiedon entistä parempaa hyödyntämistä. Seuraava kooste ilmestyy ensi vuoden alussa.

 

Kaikki koulutusasteet: Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen

Suomi siirtyi poikkeusoloihin kolmeksi kuukaudeksi keväällä 2020. Koronaepidemian aiheuttama tilanne toi tarpeen arvioida poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutuksia koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen sekä koulutusjärjestelmän toimivuuteen. Arvioinnin kohteina ovat oppimiseen, arviointiin, tukeen ja ohjaukseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin kohdistuvat vaikutukset. Arviointi kohdistuu kaikille koulutusasteille. Arvioinnin ensimmäiset kansalliset tulokset julkaistiin kesäkuussa ja hankkeen loppuraportti julkaistaan joulukuussa 2020.

Lisätietoa:

 • yksikön johtaja Hannele Seppälä, hannele.seppala(at)karvi.fi, +358 29 533 5550
 • hankkeen verkkosivut

 

Perusopetus: ruotsin kielen ja kirjallisuuden osaamisen pitkittäisarviointi sekä OPS-arviointi

Ensi vuoden alussa valmistuu kaksi perusopetuksen arviointia. Ruotsin kielen ja kirjallisuuden osaamista on arvioitu pienessä pitkittäisarvioinnissa Modersmål och litteratur: en småskalig longitudinell utvärdering. Tässä ruotsinkielisessä arvioinnissa seurataan osaamisen kehitystä vuosiluokalta 9 aina ylioppilastutkintoon saakka. Arviointi on tarkoitus julkaista tammikuussa 2021.

Lisätietoa:

 • johtava arviointiasiantuntija Jan Hellgren, jan.hellgren(at)karvi.fi, +358 29 533 5531
 • hankkeen verkkosivut

***

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanoa on arvioitu vuosina 2016–2020. Arviointi on jaettu neljään osahankkeeseen, joissa on tarkasteltu opetussuunnitelmien perusteiden toimivuutta, paikallisia opetussuunnitelmaprosesseja sekä opetussuunnitelmien tavoitteiden saavuttamiseen ja opetussuunnitelmien käyttöönottoon liittyviä estäviä ja edistäviä tekijöitä. Neljännen eli viimeisen osahankkeen tulokset julkaistaan tammi–helmikuussa 2021.

Lisätietoa:

 • johtava arviointiasiantuntija Jaana Saarinen, jaana.saarinen(at)karvi.fi, +358 29 533 5537
 • arviointiasiantuntija Salla Venäläinen, salla.venalainen(at)karvi.fi, +358 29 533 5549
 • hankkeen verkkosivut

 

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen arviointeja julkaistaan kaksi. Raporteissa kuvataan ammatillista osaamista ja pedagogista toimintaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ja logistiikan perustutkinnossa. Molemmat arvioinnit valmistuvat tammikuussa 2021.

Lisätietoa:

 • johtava arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, paula.kilpelainen(at)karvi.fi, +358 29 533 5557

 

Korkeakoulutus

Myös korkeakoulutuksen hankkeita valmistuu kaksi. Lokakuussa esitellään tuloksia IIEP-UNESCO-hankkeesta, jossa on selvitetty eri maiden joustaviin opintopolkuihin liittyviä kansallisia linjauksia, instrumentteja ja kehittämistoimia eri maissa sekä niiden toimivuutta ja vaikuttavuutta korkeakoulujen tasolla. Suomi on kutsuttu mukaan hankkeeseen yhtenä kahdeksasta maasta.

Suomen maaraportti “Flexible learning pathways in higher education. Finland’s country case study for the IIEP-UNESCO SDG4 project in 2018–2021” on julkaistu Karvin julkaisusarjassa syyskuussa 2020. Karvi järjestää yhteistyössä IIEP-UNESCOn ja Koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa webinaarin, jossa keskustellaan Suomen maaraportin keskeisistä tuloksista ja suosituksista kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Webinaari pidetään 30.10.2020 klo 9.30–11.00. Yhtenä webinaarin puhujana on johtaja Birgitta Vuorinen OKM:stä.

Lisätietoa:

***

Tammi–helmikuussa 2021 julkaistaan Diakonia-ammattikorkeakoulun uusinta-auditointi. Uusinta-auditointi kohdistuu seuraaviin Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirjan mukaisiin auditointikohteisiin:

 • laatujärjestelmän kytkeytyminen strategiseen johtamiseen
 • tutkintotavoitteinen koulutus
 • yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö
 • laatujärjestelmän kokonaisuus.

Auditoinnissa arvioidaan laatujärjestelmää, jonka korkeakoulu on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Auditointien tavoitteena on tukea korkeakouluja kehittämään eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita vastaavat laatujärjestelmät ja osoittaa, että Suomessa on toimiva ja johdonmukainen laadunvarmistus sekä korkeakouluissa että kansallisella tasolla.

Lisätietoa:

 • arviointiasiantuntija Kirsi Mustonen, kirsi.mustonen(at)karvi.fi, +358 29 533 5515
 • hankkeen verkkosivut

Sulje