Diakonia-ammattikorkeakoulu sai laatuleiman uusinta-auditoinnista – vahvuutena laaja osallistaminen ja yhdessä kehittämisen henki

Korkeakoulutus Anniina Väisänen

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on vuonna 2020 toteuttanut Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) uusinta-auditoinnin ja antanut korkeakoululle laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 16.12.2020 alkaen. Diakonia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

Diakonia-ammattikorkeakoulun varsinainen auditointi toteutettiin vuosina 2016-2017. Varsinaisessa auditoinnissa Diakonia-ammattikorkeakoulu ei täyttänyt kansallisia auditointikriteereitä. Laatujärjestelmän kehittäminen edellytti korkeakoululta toimenpiteitä ja uusinta-auditointia.

Laatujärjestelmä kattaa nyt keskeisiltä osin ammattikorkeakoulun perustehtävät ja tukee toiminnan kehittämistä.

”Vuonna 2017 laaditun laadunhallinnan kehittämissuunnitelman toteuttamisen myötä laatutyöstä on tullut aiempaa järjestelmällisempää ja fokusoidumpaa. Kehittämistyöllä on luotu yhtenäinen koko korkeakoulua koskeva laatujärjestelmä, jota tukevat tiedolla johtamisen prosessit, uudistettu laatudokumentaatio ja tehokas viestintä”, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja Päivi Karttunen.

  Auditointiryhmä nostaa kehittämistyön erityisinä vahvuuksina esille seuraavat:

  • Laatujärjestelmän kehittäminen on ollut tavoitteellista ja kokonaisvaltaista edellisen auditoinnin jälkeen. Laatujärjestelmä ja sen tuottama tieto palvelevat strategista johtamista eri tasoilla.
  • Diakissa on runsaasti laadunhallinnan menettelytapoja, joilla varmistetaan tutkintotavoitteisen koulutuksen laatua. Opiskelijoilla ja opiskelijakunta O’Diakolla on merkittävä rooli Diakin laatutyössä.
  • Diak on tehnyt edellisen auditoinnin jälkeen systemaattista kehittämistyötä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja aluekehitystyön tavoitteiden selkiyttämiseksi ja laadunhallinnan menettelytapojen kehittämiseksi. Proaktiiviset ja strategiset kehittämiskumppanuudet edistävät Diakin yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä tukevat Diakin strategian toteuttamista.

Lisätietoja

Auditointiryhmän puheenjohtaja, vararehtori Päivi Karttunen, Tampereen ammattikorkeakoulu, paivi.karttunen(at)tuni.fi, puh. 050 568 5358

Arviointiasiantuntija Kirsi Mustonen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus,
kirsi.mustonen(at)karvi.fi, 029 533 5515

Sulje