Blogissa: Oppivelvollisuus laajenee – ohjauksen merkitys korostuu

Esi- ja perusopetus, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus suvialatalo
Oppilaita ja opettaja luokkahuoneessa. Oppilailla on edessään tietokoneet, opettaja istuu pöydällä. Yksi oppilaista viittaa.

Eduskunta hyväksyi 15.12.2020 hallituksen esittämän oppivelvollisuuslain ja oppivelvollisuusiän nostamisen 18 ikävuoteen. Samalla eduskunta hyväksyi toisen asteen tutkinnon suorittamisen maksuttomuuden.

Karvi julkaisi alkuvuodesta 2020 arvioinnin ohjauksen toimivuudesta perusopetuksessa, toisella asteella ja nivelvaiheen koulutuksissa. Arviointi on erityisen ajankohtainen nyt, kun oppivelvollisuuden laajentaminen hyväksyttiin. Tämän myötä arviointineuvos Jani Goman ja arviointiasiantuntija Niina Rumpu palaavat arvioinnin tuloksiin tuoreessa blogipostauksessaan. Riittävä ohjaus on varmistettava ja ohjausta kehitettävä.

Lue koko kirjoitus Karvin blogista: Oppivelvollisuus laajenee – ohjauksen merkitys korostuu 

Sulje