Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien arviointikäsikirja on nyt julkaistu

Ammatillinen koulutus suvialatalo

 

Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan tueksi on julkaistu ensimmäistä kertaa arviointikäsikirja, joka mahdollistaa koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin ja laadun kehittämisen samoin kriteerein. Käsikirja pohjautuu Karvissa vuosina 2018–2020 kehitettyyn arviointimalliin ja kriteeristöön, ja on osa vuosina 2021–2022 toista kertaa toteutettavaa kansallista ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointia.

Arviointikäsikirjassa tuodaan esiin arvioinnin lähtökohdat ja tavoitteet, arvioinnin kohteet, kriteerit, organisointi ja vaiheet. Mainittuihin arvioinnin kohteisiin kuuluvat johtaminen, tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytykset, tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen ja tulokset.

Käsikirjan liitteenä on myös itsearviointilomake, jota hyödyntämällä ammatillisen koulutuksen järjestävät voivat tunnistaa oman toimintansa vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä kehittää toimintaansa.

Käsikirjan kansikuva

Kenttä ja koulutuksen järjestäjät merkittävässä roolissa käsikirjan kehittämisessä

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat olleet mukana arvioinnin ja käsikirjan valmistelussa heti sen suunnitteluvaiheista lähtien. Lopputuloksessa onkin huomioitu vahvasti kentän ääni ja tarpeet, sillä ennen käsikirjan julkaisua sitä on mm. testattu yhteistyössä keskenään hyvin erilaisten koulutuksen järjestäjien kanssa. Työssä on myös hyödynnetty aiemmasta arvioinnista saadut kokemukset ja palautteet.

– Eri sidosryhmien osallistaminen hankkeeseen ja niiden vuorovaikutuksen mahdollistaminen myös keskenään on ollut sekä ensiarvoisen tärkeää että meille hankkeen toteuttajina äärimmäisen hedelmällistä. Tämä on myös Karvin kehittävän arvioinnin mallin mukaista toimintaa, kertoo arvioinnin projektiryhmän puheenjohtaja, arviointineuvos Aila Korpi.

Tutustu ammatillisen koulutuksen arviointikäsikirjaan. Hankkeen seuraavassa vaiheessa toteutetaan arviointikäsikirjaan pohjautuva arviointi vuonna 2021, ja koko hankkeen tulokset julkaistaan keväällä 2022.

Lisätietoja:

  • arviointiryhmän puheenjohtaja, arviointineuvos Aila Korpi, aila.korpi(a)karvi.fi, puh. 029 533 5536
  • hankkeen kotisivut

Sulje