Päivittyvä uutinen: Karvin arviointitoiminnan järjestäminen koronavirustilanteessa

Roosa Käsmä

Päivitetty 2.3.2021 

Karvi seuraa koronatilannetta ja sen vaikutuksia yhteiskuntaan ja tekee tilanteen perusteella päätöksiä arviointien toteutukseen. Tiedotamme muutoksista suoraan sähköpostitse järjestäjille ja arviointien yhteyshenkilöille.

Koronatilanteen vaikutus Karvin arviointihankkeisiin ja muuhun toimintaan

Arviointihankkeet

  • Yläkoulujen mahdollinen siirtyminen etäopetukseen 8.3.2021 ei vaikuta Karvi järjestämiin A-englannin, A-finskan ja matematiikan oppimistulosten arviointeihin (9. luokka). Kyseiset arvioinnit järjestetään aiemmin sovitun aikataulun mukaisesti, mutta tarpeen vaatiessa etänä. Koulut saavat tarkennetut ohjeet hyvissä ajoin.
  • Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa -arvioinnin tiedonkeruita ei toteutettu alkuperäisen suunnitelman mukaan vuonna 2020. Päivitetystä aikataulusta tiedotetaan tarkemmin hankkeen omilla sivuilla.
  • Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti vuosina 2021-2022. Lisätietoa aikataulusta.
  • Karvi sopii tarvittaessa yhteistyössä korkeakoulujen kanssa meneillään olevia arviointihankkeita ja auditointeja koskevista muutoksista. Korkeakoulut voivat olla yhteydessä arviointien ja auditointien yhteyshenkilöihin Karvissa.

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen

Karvi toteutti vuonna 2020 arvioinnin, jossa selvitettiin poikkeusolojen vaikutuksia koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Arvioinnin ensimmäisen vaiheen taustaraportti julkaistiin toukokuussa (tiedote 11.5.2020) ja ensimmäiset kansalliset arviointitulokset kesäkuussa (raportti ja tiedote 18.6.2020). Marraskuussa julkaistiin kooste koulujen kehittämistä hyvistä käytänteistä (tiedote 17.11.2020) ja joulukuussa arvioinnin tulokset poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden vaikutuksista tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen oppimiseen (tiedote 14.12.2020). Arvioinnin loppuraportti julkaistaan keväällä 2021.

Arvioinnin hankesivut.

#KarviTukee – arviointitietoa järjestäjien ja oppilaitosten tueksi

Haluamme turvata järjestäjien, oppilaitosten ja korkeakoulujen työrauhan tässä tilanteessa. Haluamme myös tarjota tukeamme mahdollisuuksiemme mukaan. Tätä varten jaamme Karvin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa arviointitietoa, hyviä käytänteitä ja muuta materiaalia, joilla pyrimme tukemaan ja kannustamaan opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä, korkeakouluja ja opettajia tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Uudet artikkelit:

Lisätietoja antavat:

Johtaja Harri Peltoniemi harri.peltoniemi@karvi.fi, 029 533 5532

Varajohtaja Hannele Seppälä hannele.seppala@karvi.fi, 029 533 5550

Johdon assistentti Anu Lehikko anu.lehikko@karvi.fi, 029 533 5503

Sulje