Savonia-ammattikorkeakoulun konetekniikan tutkinto-ohjelmalle myönnettiin EUR-ACE -akkreditointi ehdollisesti

Korkeakoulutus Kati Isoaho

Karvi on myöntänyt Savonia-ammattikorkeakoulun konetekniikan tutkinto-ohjelmalle ehdollisesti EUR-ACE-akkreditoinnin. Tutkinto-ohjelmalle asetetut kehittämistavoitteet on saavutettava yhden vuoden aikana 15.3.2022 mennessä.

Oppimisympäristöt ja työelämäsuhteet tutkinto-ohjelman vahvuuksia

Akkreditointiryhmä katsoo, että tutkinto-ohjelman vahvuuksia ovat ajanmukaiset oppimisympäristöt sekä hyvä yhteistyö alueen yritysten kanssa. Konetekniikan tutkinto-ohjelma on Savonialle strategisesti keskeinen ja palvelee alueen tarpeita. Tutkinto-ohjelmalla on kiinteää yhteistyötä alueen yritysten kanssa tutkinto-ohjelman tavoitteiden ja sisältöjen kehittämisessä. Tutkinto-ohjelman opinnot muodostavat toimivan kokonaisuuden peruskursseista aina opinnäytevaiheeseen asti. Opiskelijoille tarjotaan tukipalveluita yhdenvertaisesti. Opiskelijapalvelut toimivat hyvin.

Opetussuunnitelman suunnittelun ja päivittämisen prosessi kehittämiskohteena

Tutkinto-ohjelmalle asetetut ehdot liittyvät osaamistavoitteiden ja opetussuunnitelman suunnitteluun ja päivittämiseen. Opetussuunnitelman suunnittelua ja päivittämistä koskeva päätöksentekoprosessi pitäisi määritellä tarkemmin. Lisäksi, tutkinto-ohjelmatason prosessi opetussuunnitelman päivittämiseksi pitäisi kuvata ja dokumentoida tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetushenkilöstön, tukipalveluhenkilöstön sekä opiskelijoiden tulisi olla mukana sekä opetussuunnitelmaa koskevassa päätöksenteossa että päivitysprosessissa. Tutkinto-ohjelman tulee varata riittävät henkilöstöresurssit opetussuunnitelman suunnittelun ja päivittämisen koordinointiin. Opetussuunnitelman laadintaa koskevien menettelyiden tulisi olla osa Savonian sisäistä laadunhallintaa.

Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointi on eurooppalaiseen EUR-ACE -laatuleimaan johtava, yhtä tutkinto-ohjelmaa kerrallaan tarkasteleva arviointi. Akkreditointien tavoitteena on tukea laadun kehittämistä tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa ja lisätä suomalaisten tekniikan alan tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja tunnustamista työelämässä. Akkreditoinnit ovat suomalaisille korkeakouluille vapaaehtoisia.

arviointiraportti Karvin verkkosivuilla

Lisätietoja arvioinnista:

arviointiasiantuntija Kati Isoaho, +358 533 5501, kati.isoaho@karvi.fi

Sulje