Kajaanin ammattikorkeakoulu läpäisi Karvin auditoinnin – vahvuuksina kokeiluihin rohkaiseva toimintakulttuuri ja opiskelijoiden osallistuminen koulutuksen kehittämiseen

Korkeakoulutus Virpi Pietiläinen

Kajaanin ammattikorkeakoulun vahvuutena on tiivis verkostoituminen ja yhteydenpito alueen elinkeinoelämään ja julkisiin toimijoihin. Tämä antaa ammattikorkeakoululle päivittyvän kuvan toimintaympäristön kehittymisestä ja mahdollisuuksia vastata sieltä nouseviin tarpeisiin. Myös kokeiluihin rohkaiseva toimintakulttuuri ja vahva hanketoiminta ovat ammattikorkeakoulun vahvuuksia.

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. KAMKille myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että KAMKin toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit.

Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti koulutuksen kehittämiseen

KAMKin vahva opiskelijakeskeisyys ja opintotarjonnan joustavuus kannustavat opiskelijoita ottamaan aktiivisen roolin oppimisprosessissaan, mikä tukee samalla opiskeluhyvinvointia. Yrittäjyyteen kannustava ilmapiiri ja siihen annettava tuki antavat opiskelijoille mahdollisuuksia työllistyä yrittäjinä. Auditointiryhmä kuitenkin suosittelee, että opiskelijoille tulee antaa nykyistä enemmän osaamistavoitteiden saavuttamista tukevaa palautetta. Lisäksi jatkuvan oppimisen opiskelijoiden ohjauskäytänteitä tulee kehittää.

Esports Business -koulutusta tulee rohkeasti kansainvälistää

Tradenomitutkintoon johtava Esports Business -koulutus vastaa uudenlaiseen koulutustarpeeseen ja luo ainutlaatuisella tavalla osaamista e-urheilusta liiketoimintana ja työympäristönä. Yhteistyökumppaneiden ja opiskelijoiden palautetta kuunnellaan ja sen pohjalta tehdään tarvittavia muutoksia koulutukseen.

– KAMKin Esports Business on vahvasti ajan hermolla oleva koulutus, jossa toteutuu hienosti yhteistyö työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyö muiden korkeakoulujen kanssa rikastuttaisi koulutuksen sisältöä ja toteutusta. Jatkossa Esports Business -koulutusta tulee myös rohkeasti kansainvälistää ja suunnata sitä systemaattisesti kansainvälisille markkinoille. Avuksi tähän suosittelemme alan osaajista koostuvan kansainvälisen ohjausryhmän perustamista, kiteyttää auditointiryhmän puheenjohtaja, vararehtori Katri Ojasalo Laurea-ammattikorkeakoulusta.

Vahva verkostoituminen tukee mahdollisuuksia vastata toimintaympäristön tarpeisiin

KAMKin tiivis verkostoituminen ja yhteydenpito alueen elinkeinoelämään ja julkisiin toimijoihin antavat ammattikorkeakoululle jatkuvasti päivittyvän kuvan toimintaympäristön kehittymisestä ja mahdollisuuksia vastata toimintaympäristön tarpeisiin.

– Kokeiluihin rohkaiseva toimintakulttuuri ja vahva hanketoiminta ovat ammattikorkeakoulun vahvuuksia. Nykyistä monipuolisempi tieto yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden tuloksista helpottaisi kuitenkin korkeakoulun vahvuuksista viestimistä ja tukisi entistä paremmin kehittämistoimien suuntaamista, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja Katri Ojasalo. 

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005. Kaikki Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat osallistuneet auditointeihin. Nyt käynnissä on auditointien kolmas kierros, joka alkoi pilottiauditoinneilla vuonna 2018.

 

Auditointiraportti on luettavissa Karvin auditointialustalla:

 

Lisätietoja

Vararehtori Katri Ojasalo, auditointiryhmän puheenjohtaja, 040 7366253, katri.ojasalo(at)laurea.fi

Arviointiasiantuntija Kirsi Mustonen, auditoinnin projektipäällikkö, 029 533 5515, kirsi.mustonen(at)karvi.fi  

Sulje