Karvi mukana Ylen ja Erätaukosäätiön Hyvin sanottu -hankkeessa

 

Hyvin sanottu -hankkeen logo Ylen teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan 79 % suomalaisista kokee, ettei yhteiskunnallista keskustelua käydä kunnioittavaan sävyyn. Kokemus epäkunnioittavasta ilmapiiristä heijastuu myös keskusteluun osallistumiseen, sillä neljäsosa suomalaisista pelkää muiden reaktioita omiin ajatuksiinsa. Suomalaisen keskustelukulttuurin paranta-
miseksi on käynnis
tetty Ylen ja Erätaukosäätiön viisivuo-
tinen Hyvin sanottu -hanke, johon myös Karvi osallistuu.

 

Hyvin sanottu -hanke pyrkii vahvistamaan rakentavaa ja toisia kunnioittavaa keskustelukulttuuria sekä luomaan turvallisia keskusteluympäristöjä Suomessa. Tavoitteena on edistää osallistumisrohkeutta keskusteluissa, kuulluksi tulemisen kokemusta ja kunnioittavaa ja asiallista ilmapiiriä.

Vuonna 2020 käynnistyneeseen hankkeeseen on tähän mennessä ilmoittautunut mukaan jo yli 100 yhteistyökumppania.

 

Hyvin sanotun teemat näkyvät Karvin arjessa  

Hyvin sanottu -hanke näkyy paitsi Ylen sisällöissä, myös hankkeeseen osallistuvien yhteistyökumppaneiden arjessa. Karvissa hankkeeseen osallistutaan yhteiskehittämisen periaatteella, keskustellen ja dialogissa henkilöstön ja sidosryhmien kanssa – siis Hyvin sanotulle ominaiseen tapaan.

– Päätimme heti hakea mukaan, kun kuulimme Hyvin sanottu -hankkeesta. Hankkeen tavoitteessa paremmasta keskustelukulttuurista ja rakentavasta dialogista on paljon yhtäläisyyksiä Karvin arviointien keskeisen toimintatavan, eli kehittävän arvioinnin kanssa. Myös kehittävään arviointiin liittyy olennaisesti osallistavuus sekä myönteinen ja osallistujia arvostava toimintatapa. Lähteminen mukaan Hyvin sanottu -hankkeeseen tuntui todella luontevalta asialta, pohtii Karvin johtaja Harri Peltoniemi.

Tämän vuoden aikana Hyvin sanottu -hankkeen toimintatavat näkyvät kehittävän arvioinnin lisäksi erityisesti Karvin tapahtumissa, kuten syyskuussa järjestettävässä Arviointifoorumissa, ja myös sisäisesti Karvin keskustelukulttuurissa. Hanke jatkuu myös Karvissa koko sen viitivuotisen keston ajan.

Lue lisää Hyvin sanottu -hankkeesta: https://yle.fi/aihe/hyvin-sanottu

Sulje